Məlumat

Texas ilhaqı ilə bağlı yaxşı tarixşünaslıq məqalələri?


JSTOR -da Texas ilhaqı haqqında yaxşı bir tarixşünaslıq məqaləsi tapmaqda çətinlik çəkirəm. Birini tapmaqda mənə kömək edə bilərsənmi? Nə axtaracağımı bilmirəm. ("Yaxşı", mövzu ilə bağlı tarixçilər arasında ümumi fikir ayrılıqlarını sadalamaq deməkdir.)


SƏBƏBLƏR Bəyannaməsi: 2 fevral 1861 Texas əyalətinin Federal Birlikdən ayrılmasına səbəb olan səbəblərin açıqlanması.

Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti, MS 1845 -ci ilin 1 Mart tarixinə aid olan müəyyən birgə qərarlarla Texas Respublikasına, sonra azad, suveren və müstəqil bir millətə, sonuncunun birincisinə birləşdirilməsini təklif etdi. bərabər hüquqlu dövlətlərdən biri olaraq,

Texaslılar, eyni ilin iyul ayının dördüncü günü toplanan millət vəkilləri tərəfindən, bu təklifləri qəbul etdi və qəbul etdilər və eyni il dekabrın 29 -da, təklif olunan əyalətin konstitusiyasını hazırladılar. Dövlətin Konfederativ Birliyə rəsmi olaraq qəbul edildiyini söylədi.

Texas ayrı milli varlığından imtina etdi və rifahını yüksəltmək, məişət sükunətini təmin etmək və xalqına sülh və azadlıq nemətlərini təmin etmək üçün Konfederativ Dövlətlərdən biri olmağa razılıq verdi. Bu konstitusiya ilə federal konstitusiya və ilhaq müqaviləsi zəmanəti altında bu nemətlərdən istifadə etməsi üçün konfederasiya qəbul edildi. Zənci köləlik kimi tanınan qurumu-Afrikalıların ağ irqə öz sərhədləri daxilindəki xidmətçiliyini-çölünün ilk məskunlaşmasından bəri ağ irq tərəfindən mövcud olan bir birlik olaraq qəbul etdi, qorudu və qorudu. və xalqının nəzərdə tutduğu bütün gələcək zamanlarda mövcud olmalıdır. Onun institutları və coğrafi mövqeyi, onunla digər konfederasiya köləlikləri arasında ən güclü əlaqələri qurdu. Bu əlaqələr birliklə möhkəmləndi. Bəs ABŞ hökumətinin və qul olmayan dövlətlərin insanları və hakimiyyət orqanlarının onlarla əlaqəmizdən bəri gedişatı necə oldu?

Federal Hökumətin nəzarətçi əksəriyyəti, müxtəlif bəhanələr və maskalar altında, qəribə və konstitusiyaya zidd məhdudiyyətlər olmadığı təqdirdə, bütün ştatların ortaq olduğu bütün böyük ərazilərdən cənub əyalətlərinin vətəndaşlarını çıxarmaq üçün eyni şəkildə idarə etdi. Sakit Okean, ortaq hökumətdə kifayət qədər güc əldə etmək məqsədi ilə, Texas və bacısı qul saxlayan dövlətləri məhv etmək vasitəsi olaraq istifadə etmək üçün.

Şimali Ştatların və onların vətəndaşlarının sədaqətsizliyi və Federal Hökumətin dözümsüzlüyü səbəbiylə, federal qanunları ayaq altına almağa, canları və mülkləri ilə savaşmağa, bu ştatlar və Kanzasın ümumi ərazisində yandırıcı və qanunsuz birləşmələrə icazə verildi. Bu ərazidəki güneyli vətəndaşlar və son olaraq şiddət və izdiham qanunu ilə yalnız Şimal Ştatlarının mülkiyyətinə sahib olmaq hüququnu qəsb etmək.

Federal Hökumət, qismən bu qeyri -təbii və bölmə düşmənlərimizin nəzarəti altında olsa da, illərdir Texas xalqının həyatını və əmlakını sərhədimizdəki hindu vəhşilərinə və son zamanlarda öldürücü hücumlara qarşı qorumaqda müvəffəq olmadı. Banditti, qonşu Meksika ərazisindən və əyalət hökumətimiz bu məqsədlə çox miqdarda xərclədikdə, Federal Hökumət bunun əvəzini ödəməyi rədd etdi və beləliklə, vəziyyətimizi Texas Respublikasının mövcud olduğu dövrdən daha təhlükəli və qorxunc hala gətirdi.

Bu və digər səhvləri, ədalət və insanlıq duyğusunun geri qayıtmasının fərqli bir idarəetmə tərzinə səbəb olacağı boş bir ümidlə səbirlə dözdük.

Fərdi qul olmayan dövlətlərin gedişatını və vətəndaşlarının əksəriyyətini tanıtdıqda, şikayətlərimiz daha böyük miqyas alır.

Maine, Vermont, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New York, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, Michigan və Iowa əyalətləri təntənəli qanunvericilik aktları ilə qəsdən, birbaşa və ya dolayısı ilə 2 -ci hissənin 3 -cü bəndini pozdular. federal konstitusiyanın 4-cü maddəsi və buna uyğun olaraq qəbul edilmiş qanunlar, konfederasiya üzvləri arasında dostluğu davam etdirmək və evlərində qul sahibi dövlətlərin hüquqlarını təmin etmək üçün qurucuları tərəfindən hazırlanan kompaktın maddi müddəasını ləğv edir. institutlar-ədalət və müdriklik əsasında qurulmuş və icrası olmadan kompaktın yaradılış məqsədini həyata keçirə bilmədiyi bir müddəa. Bu Ştatlardan bəziləri, kompaktın və ya buna uyğun olaraq qəbul edilmiş federal qanunların təmin edilməsini vicdanla həyata keçirə bilən hər hansı bir vətəndaşına və ya məmuruna yüksək cərimələr və alçaldıcı cəzalar tətbiq etdi.

Qul olmayan bütün dövlətlərdə, tamamilə fərqli millətlər arasında mövcud olması lazım olan vicdanı və dostluğu pozaraq, xalqlar hər birinin işini idarə edəcək qədər güclü olan böyük bir bölmə partiyasına çevrildilər. Bu cənub əyalətlərinə qarşı qeyri-təbii düşmənçilik hissinə və onların xeyirxah və patriarxal Afrika köləlik sisteminə əsaslanaraq, irqindən və rəngindən asılı olmayaraq, bütün insanların bərabərliyi doktrinasını-təbiətlə müharibədə olan bir doktrinanı müxalifətdə elan edir. bəşəriyyətin təcrübəsinə və İlahi Qanunun ən açıq vəhylərini pozaraq. Konfederasiya boyunca zənci köləliyin ləğv edilməsini, ağ və zənci irqlər arasında siyasi bərabərliyin tanınmasını tələb edir və bir zənci kölə bu Ştatlarda qaldığı müddətcə bizə qarşı səlib yürüşünü basmaq əzmində olduqlarını bəyan edirlər.

Ötən illər ərzində bu ləğvetmə təşkilatı Birlik daxilində fəal şəkildə nifaq toxumu səpdi və federal konqresi kölə tutan və qul olmayan dövlətlər arasında alov və nifrət yaymaq üçün bir arenaya çevirdi.

Güclərini möhkəmləndirərək, kölə olan dövlətləri federal konqresdə ümidsiz bir azlığa qoydular və Cənubi hüquqlarını onların tələblərindən və təcavüzlərindən qorumaqda heç bir fayda vermədilər.

Federal Birliyimizin konstitusiyasından və qanunlarından daha yüksək bir qanunun olduğunu və andlarına məhəl qoymayacaqlarını və haqqlarımızı tapdalayacaqlarını söyləyən inqilabçı doktrinanı səsvermə qutusunda davam etdirdilər.

İllərdir qanunsuz təşkilatları kölələrimizi oğurlamağa və onların geri qaytarılmasının qarşısını almağa təşviq etmiş və davam etdirmişlər və qanuni yolla onların mahnısını axtararkən Güney vətəndaşlarını dəfələrlə öldürmüşlər.

Cənub torpaqlarını işğal etdilər və günahsız vətəndaşları öldürdülər və mətbuat vasitəsi ilə liderləri və fanatik bir kürsü bu cinayətlərdə aktyorlara və sui -qəsdçilərə təriflər verdilər, bir neçə əyalətlərinin qubernatorları günahlandırılan və ittiham olunan tərəfləri çatdırmaqdan imtina etdilər. zərər çəkmiş Dövlətlərin qanuni tələbləri əsasında bu cür cinayətlərdə iştirak.

Poçtla və muzdlu elçilər vasitəsi ilə aramızda cəsarətli üsyanı qızışdırmaq və yanğın yerlərimizə qan və qırğın gətirmək üçün fitnə kitabçaları və kağızlar göndərdilər.

Şəhərlərimizi yandırmaq, qullarımıza silah və zəhər paylamaq üçün aramızda muzdlu elçilər göndərdilər.

Qul sahibi olan dövlətləri qeyri-bərabər və qismən qanunvericiliklə yoxsullaşdırdılar və bununla da maddəmizi boşaltmaqla özlərini zənginləşdirdilər.

Texasın amansız vəhşilərdən qorunması üçün ayrılan pulların verilməsini rədd etdilər.

Və nəhayət, qul olmayan on yeddi Dövlətin ümumi bölmə səsverməsi ilə, bu yüksək vəzifələrə iddia etdikləri bu uzun müddət davam edən səhvləri təsdiqləyən iki kişini bütün konfederasiyanın prezidenti və vitse-prezidenti seçdilər. və onlara qul olan dövlətlərin məhv olması üçün bu sxemlərin son tamamlanmasına qədər davam edəcəkləri vədləri.

Bu və bir çox başqa faktları nəzərə alaraq, öz fikirlərimizin açıq şəkildə elan edilməsi məqsədəuyğundur.

Müxtəlif Ştatlar hökumətlərinin və konfederasiyanın özünün, yalnız ağ irq tərəfindən qurulduğunu, özləri və nəsilləri üçün Afrika irqinin quruluşunda haqlı olaraq tutulduqları və hesab edildikləri heç bir agentliyə sahib olmadıqlarını danılmaz həqiqətlər olaraq qəbul edirik. aşağı və asılı bir irq və bu vəziyyətdə onların bu ölkədə mövcudluğu faydalı və ya dözümlü ola bilərdi.

Bu azad hökumətdə, bütün ağ kişilərin, bu əyalətlərdə mövcud olduğu kimi Afrika irqinin xidmətçiliyinin həm bağa, həm də sərbəstliyə qarşılıqlı faydalı olduğu və çoxlu icazə verilən və bəşəriyyətin təcrübəsi və Ulu Yaradanın aşkar iradəsi, bütün xristian millətləri tərəfindən tanındıqca, iki irq arasındakı mövcud əlaqələrin, bölünmüş düşmənlərimizin irəli sürdüyü kimi, həm qaçılmaz fəlakətlərə, həm də viranəliyə səbəb olardı. on beş quldar dövlət.

Altı quldar dövlətin ayrılması və digərlərinin də buna bənzər sürətlə edəcəyinə əminliklə, Texas şimalla təcrid olunmuş əlaqədə qalmaqdan və ya taleyini cənubla birləşdirməkdən başqa çarəsi yoxdur.

Bu və digər səbəblərdən, federal konstitusiyanın adı çəkilən bir neçə dövlət tərəfindən pozulduğunu və faktiki olaraq ləğv edildiyini təntənəli şəkildə iddia edərək, federal hökumətin, yaradılışının ucaldılmış obyektlərindən uzaqlaşdırılmaq üçün düşmənlərimizin nəzarətinə keçdiyini görürük. zülm və yanlışlıq və öz dövlətimizin artıq qoruma axtara bilməyəcəyini, ancaq Allaha və övladlarına baxa biləcəyini anlamaq-Biz Texas xalqının nümayəndələri, Konvensiyada toplandıqdan sonra, bütün siyasi əlaqələri ləğv edən bir fərman qəbul etdik. Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti və xalqı, Texas sərbəstlərinin zəkasına və vətənpərvərliyinə inanıram ki, bu ayın 23 -də sandıqda bunu təsdiq etsin.

Konvensiyada, Rəbbimizin min səkkiz yüz altmış bir ilində, fevralın 2-də və iyirmi beşinci Texas müstəqilliyi ilində qəbul edildi.

QAYNAQ:
Winkler, Ernest William, ed. 1861 -ci il Texas Ayrılıq Konvensiyası jurnalı, Dövlət Departamentində orijinaldan redaktə edilmişdir. Austin: Texas Kitabxanası və Tarixi Komissiya, 1912, s. 61-65.


Vaxt Dövrləri:

Aşağıdan uyğunlaşdırılmışdır Chicago üslub dərsliyi, 15 -ci nəşr, bu giriş üçün üstünlük verilən sitatdır.

C. T. Neu, & ldquoAnnexation, & rdquo Texas Online Əl Kitabçası, 17 iyun 2021 -ci ildə daxil oldu, https://www.tshaonline.org/handbook/entries/annexation.

Texas Dövlət Tarix Birliyi tərəfindən nəşr edilmişdir.

Daxil olan bütün müəllif hüquqları materialları Texas Online Əl Kitabçası Title 17 U.S.C -ə uyğun gəlir. Texas Dövlət Tarix Assosiasiyasına (TSHA) daha çox təqaüd, təhsil və ictimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün müəllif hüquqları ilə qorunan materiallardan istifadə etməyə icazə verən qeyri-kommersiya təhsil müəssisələri üçün Müəlliflik hüququ və & ldquoFair istifadə və rdquo ilə əlaqədar 107-ci bölmə. TSHA ədalətli istifadə prinsiplərinə riayət etmək və müəllif hüquqları qanununa riayət etmək üçün hər cür səy göstərir.

Bu saytdan müəllif hüquqları ilə qorunan materialı ədalətli istifadənin hüdudlarından kənarda istifadə etmək istəyirsinizsə, müəllif hüquqları sahibindən icazə almalısınız.


1845 ilhaq müqaviləsi

28 -ci Konqresin ikinci sessiyası
Dekabrın ikinci günü Bazar ertəsi günü, on səkkiz yüz qırx dörd, Kolumbiya Bölgəsindəki Vaşinqton şəhərində başladı və keçirildi.
Texas ştatını ABŞ -a birləşdirmək üçün Birgə Qətnamə

Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Senatı və Nümayəndələr Palatası tərəfindən toplanan Konqres, Texas Respublikasının daxilində və haqlı olaraq ona aid olan ərazinin yeni bir əyalət olaraq inşa edilməsinə razılıq verir. Texas ştatı, respublika idarəetmə formasına malik, sözügedən respublika xalqı tərəfindən, Konvensiyada millət vəkilləri tərəfindən, mövcud hökumətin razılığı ilə, eyni vəziyyətin bu əyalətlərdən biri olaraq qəbul edilməsi üçün qəbul edilməlidir. Birlik.

2. Konqresin yuxarıdakı razılığının aşağıdakı şərtlər və aşağıdakı zəmanətlərlə verilməsi daha da həll edilsin: Bu hökumət tərəfindən bütün sərhəd məsələlərinin tənzimlənməsi şərtilə, birinci dövlət qurulacaq. digər hökumətlər və onların konstitusiyası ilə ortaya çıxa biləcək, bu Texas respublikasının insanları tərəfindən qəbul edildiyinə dair müvafiq sübutlarla Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidentinə göndəriləcək, son hərəkəti üçün Konqresin qarşısına qoyulacaq, Yanvarın ilk günündə və ya ondan əvvəl, min səkkiz yüz qırx altı. İkinci dövlət, Birliyə qəbul edildikdə, ABŞ-a bütün ictimai binaları, istehkamları, kışlaları, liman və limanları, donanma və donanma meydançalarını, dokları, jurnalları, silahları, silahlanmaları və digər bütün əmlak və vasitələri verdikdən sonra. sözügedən Texas respublikasına aid ictimai müdafiə üçün, adı çəkilən respublikaya aid ola biləcək və ya ödənilə biləcək hər cür ictimai vəsaitləri, borcları, vergiləri və hər cür yığımları saxlayacaq, həmçinin öz hüdudlarında olan bütün boş və mənimsənilməmiş torpaqları özündə saxlayacaq. sözügedən Texas respublikasının borc və öhdəliklərinin ödənilməsi və həmin torpaqların qalıqlarının ödənilməsi üçün tətbiq ediləcək adı çəkilən dövlətin göstərə biləcəyi kimi atılmalıdır lakin heç bir halda borc və öhdəliklərin Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə yüklənəcəyi söylənmir. Üçüncüsü, Texas əyalətinə əlavə olaraq, sayı dörddən çox olmayan və kifayət qədər əhalisi olan, əlverişli ölçülü, yeni ştatlar, bundan sonra, bu əyalətin razılığı ilə, hüququ olan ərazilərdən meydana gələ bilər. qəbula federal konstitusiyanın müddəalarına əsasən. Və bu ərazinin yalançı hissəsindən meydana gələ biləcək dövlətlər otuz altı dərəcə cənub otuz dəqiqə şimal enliyiÜmumiyyətlə Missouri güzəşt xətti olaraq tanınan, hər bir əyalətdən insanların istədiyi kimi köləliklə və ya kölə olmadan Birliyə qəbul ediləcək. Sözügedən Missouri güzəşt xəttinin şimalındakı sözügedən ərazidən meydana gələcək dövlət və ya əyalətlərdə köləlik və ya qeyri -iradi xidmət (cinayət istisna olmaqla) qadağan ediləcəkdir.

3. Və daha da həll edilsin ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti, öz qərarına və mülahizəsinə görə, yuxarıda göstərilən qətnaməni Birləşmiş Ştatların bir overture olaraq Texas Respublikasına təqdim etmək əvəzinə ən məqsədəuyğun hesab edərsə. Qəbul olunmaq üçün, o Respublika ilə danışıqlar aparmaq üçün, həll olunsa da, növbəti nümayəndəlik bölgüsünə qədər, uyğun ölçü və sərhədləri olan və Konqresdə iki nümayəndəsi olan indiki Texas Respublikasından bir əyalətin qurulması, bu akt sayəsində, mövcud dövlətlərlə bərabər əsasda Birliyə qəbul ediləcək, belə qəbul şərtləri və şərtləri, qalan Texas ərazisinin ABŞ -a verilməsi ilə razılaşdırılacaq Texas və Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətləri: Və bu yüz min dollar məbləğində ola bilər və eyni zamanda, bu missiyaların və danışıqların xərclərini ödəmək, bu qəbul və imtinanın şərtləri ilə razılaşmaq üçün ayrılır.ya müqavilə ilə Senata təqdim edilməli və ya Prezidentin göstərə biləcəyi kimi iki Konqres Palatasına təqdim ediləcək məqalələrlə.

J WONES
Nümayəndələr Palatasının spikeri

WILLIE P. MANGUM
Senat Başçısı, müvəqqəti olaraq

Approv 1 Mart 1845
JOHN TYLER

Mənbə:
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müqavilələri və Digər Beynəlxalq Aktları.
Redaktor Hunter Miller
Cild 4
Sənədlər 80-121: 1836-1846
Vaşinqton: Hökumət Çap İdarəsi, 1934.

Ed Brannum tərəfindən QEYD: İndi əminəm ki, Texas Nation respublikası üçün qətnamə ilə bütün ilhaq məsələsi əvvəldən bir fırıldaqçılıq idi.

1-9-cu qurultay 3 fevral 1845-ci ildə təxirə salınır

2- Anson Jones, 4 iyul 1845-ci ildə nümayəndələrin qurultayına çağırır. Hökumətin bir qolu təkbaşına hansı səlahiyyətlə hərəkət edir? Konqresin təxirə salınmasından sonra Consun konvensiyanı çağırmaq üçün hansı səlahiyyəti var idi?

3- Nümayəndələr Texasdan olmalı deyilmi? Bu 57 nümayəndə kim idi?

4- Arxivlər Texasdan yalnız 13 nümayəndəni, qalanlarını isə ABŞ-dan olduğunu göstərir. Texas respublikasını və ya Amerika Birləşmiş Ştatları/Texas əyalətini kim təmsil etdilər?

5- Şübhəli Konvensiya, 28 Avqust 1845-ci il tarixində, 27 Avqust 1845-ci ildə Texas Əyalətinin yeni adlandırılan konstitusiyasının təsdiq edilməsi ilə təxirə salındı. .

6- İndi bunu əldə edin: Yeni konstitusiyada, hökumətin qurulmasından sonra 1847-ci ilin noyabrında yeni hökumətin seçiləcəyi bildirilir!

7- Daha böyük sual: Niyə illik Texas seçkiləri, bir həftə sonra 1845-ci ildə, 1836-cı ildə de-jure 1836-cı il Texas konstitusiyası altında keçirildi, nəinki əvvəllər 27 Avqustda qəbul edilmiş Texas əyaləti konstitusiyası. 1845? 5 sentyabr 1845 -ci ildə Texas ştatının 10 -cu qurultayı üçün seçkilər keçirildi, lakin seçilmiş konqres heç vaxt seçilənlərin hamısının and içdiyi konstitusiyanı pozaraq çağırılmadı.

8- Prezidentin Senatın razılığı olmadan edə biləcəyi çox az şey var. Bu zaman Senat çağırılmadı.

* Fakt ifadəsi: Texas əyalətinin ilk qanunverici orqanı, 1836 -cı il Texas konstitusiyasını və eyni zamanda yeni qəbul edilmiş 1845 -ci il Texas ştatının konstitusiyasını birbaşa pozaraq, 1846 -cı il 19 fevralda Austində toplandı. Dələduzluq yolu ilə edildi və fırıldaqçılıq üçün vaxt məhdudiyyəti yoxdur.

9- Qanunverici bir qolun toplanmadığı 15 dekabr 1845-ci ildə xüsusi bir seçki hansı səlahiyyətlə edildi? Yeni qurulan konstitusiya 1847 -ci ildə seçkilər tələb etdi və Texas respublikasının 10. konqresi heç vaxt toplanmadı.

” Suala cavab tələb olunur: İcra Hakimiyyətinin üzvləri bu vaxt harada idilər və ən əsası Məhkəmə Şöbəsinin Hakimləri harada idi?

“Bunun eyni vaxtda razılığı olmadan hökumətin hər üç hissəsi, heç bir qanun hazırlanmır və ya edilə bilməz. Sir M.Hale ”.

” Bütün konstitusiyalarda hər zaman Texasdakı insanlar tərəfindən bir və ya iki budaq olmayan, insanlar üçün üç tam zamanlı hökumət qolu tələb olunur.

“Bu qanunlardan qurultay qaydaları və iki orqanın əks olunması çıxarıla bilər. ” Cheyne, Nümayəndələr Palatası və Senat

1- TEXAS CUMHURİYYƏTİ Arxivləşdirilmiş qeydlər.

Mən, aşağıda imza atan, Baş prokuror və Texas Respublikasının Dövlət Katibi vəzifəsini icra edən, bununla təsdiq edirəm ki, sözügedən Cümhuriyyətin doqquzuncu Konqresinin növbəti sessiyası təxirə salındı. Fevralın üçüncü günü,
A. D. min səkkiz yüz qırx beş.

Fevralın dördüncü günü əlimdə və Vaşinqtonda möhürlə verilmiş,
A. D., min səkkiz yüz qırx beş.

2- 1844-cü ilin dekabrında ABŞ Konqresində birgə qətnamə ilə Texasın ilhaqı üçün bir təklif verildi. Sonra 9. qurultaydan sonra yuxarıda göstərildiyi kimi təxirə salındı kimsə, kimin, heç bir səlahiyyət olmadan, kimin keçdiyini bilir 1845 -ci ilin fevral ayının sonunda a əvəzinə Texas əyalətinin qəbul edilməsini təmin edən birgə qərar ərazisi, öz ümumi torpaqlarını saxlamaq imtiyazını verdi, beləliklə borclarını ödəmək üçün bir gəlir mənbəyi təmin edir və borcunu uzadır özünü dörd əlavə dövlətə bölmək hüququ.

Qeyd: ABŞ Konstitusiyasını pozmamaq üçün Texas bunu qanuni etmək üçün bir ərazi kimi təsnif edilməli idi. Konqres üzvlüyünə seçilən bütün nümayəndələr a ərazi buna görə də yalnız mübahisə edə bilərlər. *Səs verə bilmədilər.

Andrew J. Donelson təklifi Texasa gətirdi və dərhal qəbul edilməsini istədi. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin, istər İngiltərə, istərsə də Fransa üçün, Texasın ilhaqdan imtina etməsinə və müstəqil qalmasına ümid edərək Meksikanı sülh müqaviləsinə razı olmağa çağırdığı üçün istəmək üçün yaxşı bir səbəbi var idi. Texas prezidenti Anson Jones, Meksika ilə bağlanmış müqavilənin əvvəlcədən razılaşması ilə, bu ölkənin Texas şərtilə Texas müstəqilliyini tanımasına razılıq verdi. ABŞ -a birləşdirilməyəcək. Jones hər iki təklifi, ilhaqı və Meksikanın tanınmasını trespublika Konqresi (Konqres seçildikdən sonra heç vaxt toplanmadıqda bu necə ola bilər?) və Texas xalqına (Hansı insanlar və nə vaxt?)1845 -ci il Konvensiyasına əsasən, (yalnız 57 nümayəndə iştirak etdi və onlardan yalnız 13 -ü Texasdan idi) ilhaq şərtlərini qəbul etdi. Bu hərəkət, respublikanın bütün diplomatik fəaliyyətinə son verdi, baxmayaraq ki, Texasın müxtəlif xarici nümayəndələri geri dönməzdən bir müddət keçdi.

3- 1845 -ci il Konvensiyası. 1845 -ci il Konvensiyası, Anson Jones tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Texas Respublikasının ABŞ -a birləşdirilməsini təklif edən birgə qətnaməsini nəzərdən keçirmək üçün Austində bir araya gəldi. Konvensiya 4 iyul 1845 -ci ildə yığılmışdır. Tomas Jefferson Rusk konqresin prezidenti, James H. Raymond isə katibi seçildi. Səsvermə ilə əlli beşə bir, nümayəndələrilhaq təklifini təsdiqlədi. Galvestonlu Richard Bache, tək müxalif idi. Sonradan, Konvensiya 1845 -ci il Konstitusiyasını hazırladı yeni dövlət üçün. Rusk, konstitusiyanın qanunvericilik, icra, məhkəmə və ümumi müddəalarını araşdırmaq üçün bir neçə komitə və konvensiya qaydalarını hazırlamaq üçün beş komitə təyin etdi. Dən əlli yeddi nümayəndə qurultaya seçilmiş, on səkkiz əslən Tennessi, səkkiz Virciniya, yeddi Corciya, altı Kentukki və beş Şimali Karolinadan idi. Texasda görüşmək üçün bu günə qədərki ən qabiliyyətli təşkilat sayılan konvensiyaya Thomas J. Rusk, James Pinckney Henderson, Isaac Van Zandt, Hardin R. Runnels, Abner S. Lipscomb, Nicholas H. kimi geniş siyasi təcrübəyə malik kişilər daxil edildi. Darnell, REB Baylor və José Antonio Navarro. Konvensiya 28 avqust 1845 -ci ildə təxirə salındı.

4- Ed Brannum tərəfindən qeyd: ABŞ -ın xarici ştatlarından 44 nümayəndəni sayıram ki, onlardan 13 -ü Texansa səs verdi və əminəm ki, onlardan 12 -si Anson Jones idi. Mənə hər zaman Texas əhalisinə ilhaq üçün səs verdikləri bildirilirdi. Qeydlərdə səs verən Texyalılar haradadır?

5- Mümkün cavab: * Webster ’s Yenilənmiş Qısaldılmamış Sözlük (1913 + 1828) 2. (a) Bir xalqın seçdiyi ərazi onları müzakirə etmək hüququna malik olduğu Konqresdə təmsil etmək, amma səsvermə ilə bağlı deyil. Məsələn, Puerto Riko.

6- Fasilədən sonra 1845-ci il Texas Konstitusiyası adlanan məqalələr.

7- SEC. 12. Vali, leytenant qubernator və qanunverici orqan üzvləri üçün ilk ümumi seçki, hökumət qurulduqdan sonra (.), -də baş tutacaq noyabr ayının ilk bazar ertəsi, min səkkiz yüz qırx yeddi, (Qeyd: 3 fevral 1845 -ci ildən etibarən heç bir qanunverici orqan toplanmadığı üçün hansı səlahiyyət tərəfindən?) və qanunverici orqan tərəfindən başqa cür nəzərdə tutulmayana qədər, noyabr ayının ilk Bazar ertəsi günü iki ildən bir keçiriləcək, gələn ilin dekabrında seçilən vali və leytenant-qubernator və leytenant-qubernator vəzifəsinə təyin olunana qədər vəzifələrini tutacaqlar. min səkkiz yüz qırx yeddinci il.

SEC. 13. Konvensiyanın qəbul etdiyi fərman iyulun dördüncü günü, (Hansı il?) Texas ştatının Birləşmiş Ştatlara birləşdirilməsi ilə bağlı razılaşmalar, bu konstitusiyaya əlavə olunmalı və bunun bir hissəsini təşkil etməlidir.

Tərəfindən konvensiya olaraq edildi millət vəkilləri Austin şəhərində Texas xalqının, bu Rəbbimizin min səkkiz yüz qırx beş ilində, avqustun iyirmi yeddinci günü.

Ed Brannum tərəfindən qeyd: Niyə aşağıda qurultay nümayəndələri indi Texas xalqının millət vəkilləri adlanır, onlardan yalnız 13 -ü Texasdan idi?

Şəhadət olaraq burada adlarımızı yazdıq.

John D. Anderson
James Armstrong
Cavitt Armstrong
B. C. Bagby
R. E. B. Baylor
R. Bache
J. W. Brashear
Coğrafiya. Wm. Qəhvəyi
Yas. M. Burrouz
John Caldwell
William L. Cazneau
Edward Clark
A. S. Cunningham
Fil. M. Cuny
Nicholas H. Darnell
James Davis
Lemuel Dale Evans
Gustavus A. Everts
Robert M. Forbes
David Gage
John Hemphill
J. Pinckney Henderson
A. W. O. Hicks
Jos L. L. Hogg
A. C. Horton
Volney E. Howard
Spearman Holland
Wm. L. Hunter
Van. R.İrion
Henry J. Jewett
Oliver Jones
H. L. Kinney
Henry R. Latimer
Albert H. Latimer
John M. Lewis
James Love
P. O. Lumpkin
Sam. Lusk
Abner S. Lipscomb
James S. Mayfield
A. McGowan
Archibald McNeill
J. B. Miller
Francis Moore, jr.
J. Antonio Navarro
W. B. Ochiltree
Isaac Parker
James Power
Emery Rains
H. G. Runnels
James Scott
Coğrafiya. W. Smyth
İsrail Standefer
Chas. Bellinger Stewart
E. H. Tarrant
Isaac Van Zandt
Francis M. White
George T. Wood
Wm. Xoruz Gənc

Təsdiq: JAMES H. RAYMOND,
Konvensiyanın katibi

QEYD: Yuxarıdakıları oxuyanda soruşduğum sual budur bu 57 nəfər kimdir?

8-Aşağıda sadalanan Texas Respublikası 10. Konqres Üzvləri 5 sentyabr 2005 -ci ildən başlayaraq hər il keçirilən seçkilərlə əvəz edilmişdir.
Daimi Sessiya, heç vaxt çağırılmadı
Sentyabr 1845 seçildi və#8211 Heç Oturmadı

Prezident Anson Cons
Vitse-prezident (1845-ci ilin iyulunda öldü, heç vaxt dəyişdirilmədi)

Üzvlər
Caldwell, John
Damell, Nikolas Henri
Franklin, Benjamin C.
Grimes, Jessie
Johnson, Middleton Tate
Kinney, Henry L.
McCrearey, James J.
Munson, Henry J.
Navarro, Xose Antonio
Parker, İshaq
Pilsbury, Timothy
Roman, Richard
Wright, George W.
Boş

Rayon
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
# 6
# 7
# 8
# 9
# 10
# 11
# 12
# 13
# 14

Ölkələr
Bastrop, Fayette, Gonzales və Travis
San Augustine
Harris, Galveston və Azadlıq
Brazos, Montgomery və Vaşinqton
Harrison, Sabine və amp Shelby
Goliad, Refugio və San Patricio
Austin, Kolorado və Fort Bend
Milam və Robertson
Bexar
Hyuston, Nacogdoches və Rusk
Brazoria
Jackson, Matagorda və Victoria
Bowie, Fannin, Lamar və Red River
Jasper və Jefferson

NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN EV

Üzvlər
Mabry, Evans
Hudson, James P.
Jones, Augustus H.
Cazneau, William Leslie
Nash, John D.
Sublett, Henry W.
McAnelly, Comelius
Fisher, William S.
Boş
Boş
Boş
Williamson, Robert McAlpin
Scott, William Thomas
Earl, William
Truitt, James
McNairy, John B.
Boş
Boş
Enişlər, George N.
Shelborn, John P.
Tipps, Jacob
Boş
Erath, George B.
Porter, Robert H.
Howard, Volney Erskine
Van Derlip, David C.
Sadler, William Turner
Moffitt, John H.
Barnett, S. Slade
Perkins, Stephen W.
Gaines, William B. P.
Boş
Kendrick, Harvey W.
Boş
Chambers, John G.
William, John H.
Boş
De Morse, Charles
Boş
Boş

Ölkələr
Bastrop
Fayette
Gonzales
Travis
San Augustine
San Augustine
Harris
Galveston
Azadlıq
Brazos
Montgomery
Vaşinqton
Harrison
Sabine
Shelby
Shelby
Goliad
Refugio
San Patricio
Austin
Kolorado
Ft Bend
Milam
Robertson
Bexar
Bexar
Hyuston
Nacogdoches
Rusk
Brazoria
Brazoria
Cekson
Matagorda
Viktoriya
Bowie
Fannin
Lamar
Qırmızı çay
Jasper
Jefferson

Ümumi senatorlar 13
Ümumi Nümayəndələr 29

Qeyd: Yuxarıda ümumilikdə 42 konqresmen var, buna görə də Cons 4 iyul 1845 -ci ildə qurultay çağıranda kim harada 57 sözdə nümayəndəimzalanan sözdə konvensiyada yuxarıda sadalanan?

Jones 1844 -cü ilin sentyabrında Texas prezidenti seçildi və dekabr ayında vəzifəyə başladı. O, heç bir kampaniya nitqi etməmiş, ilhaq mövzusunda heç bir öhdəlik götürməmiş və açılış nitqində bu mövzudan bəhs etməmişdi. James K. Polk “ -in bir platformasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçilməsindən sonrayenidən ilhaq (??) Texas ” və Prezident John Tyler tərəfindən ilhaq təklifi birgə qətnamə, Jones susmağa davam etdi. Lakin Texas Konqresi Birliyə üzvlüyünü elan etdi. (Qeyd: Təxirə salındıqda və yenidən toplanmadıqda Texas konqresinin qoşulacağını necə elan etdi?) Jones ortaq qətnamə haqqında rəsmi bildiriş almadan əvvəl İngiltərə və Fransanın ittihamları onu məcbur etdi hərəkəti doxsan gün gecikdirin. Meksikadan Texas müstəqilliyinin tanınmasını alacağına söz verdi və Texas Konqresinə və ya konvensiyaya çağırışı təxirə saldı. Bu vaxt, Jonesə qarşı ilhaq və inciklik üçün ictimai əhval -ruhiyyə artdı. Cəfəngiyatda yandırıldı və hökumətini devirməklə hədələdilərlakin Charles Elliot qədər susdu tanınma müqaviləsi ilə Meksikadan qayıtdı.

İçində 1844 -cü ildə Texasda keçirilən prezident seçkiləri, Vitse -prezident Edward Burleson, Hyustonun dəstəyinə sahib olan Dövlət Katibi Anson Jones ilə qarşılaşdı.Jones böyük səslə qalib gəldi. Sonra 9 dekabrda açılışı oldu, iqtisadiyyat siyasəti, hindlilərlə sülh münasibətləri və Meksikaya qarşı təcavüzkar olmayan bir siyasət başlatdı.

9- Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Texas əyalətinin konstitusiyasını təsdiqlədi və Polk imzaladı 29 dekabr 1845 -ci ildə Texas əyalətini qəbul etdi. Yeni başlayan respublikanın mövcudluğu doqquz il, on bir ay və on yeddi günü əhatə edirdi. 15 dekabrda keçirilən xüsusi seçkidə Texanslılar yeni əyalət hökuməti üçün zabit seçmişdilər. İlk Qanunverici 19 Fevral 1846 -cı ildə Austində toplandı. Capitol qarşısında keçirilən mərasimdə Prezident Cons qiymətli bir nitq söylədi, respublikanın bayrağı endirildi və ABŞ -ın bayrağı yuxarı qaldırıldı. (Sual: Konqres heç vaxt toplanmadıqda Jones hələ necə prezident idi? Qeyd: Yeni qurulan öz konstitusiyası 1847 -ci ildə seçkilərə çağıranda bu xüsusi seçkini hansı orqan keçirdi? (Yuxarıdakı məqalələrə baxın).

19 fevral 1846 -cı ildə, Texas hökumətinin Birlikdə bir əyalət olaraq qurulması mərasimində Jones, Texas Respublikası artıq yoxdur. ” Sonra Vaşinqton-on-Brazos yaxınlığındakı əkin sahəsi olan Barringtona təqaüdə çıxdı.

Təsvir: “Söz “görüntü imkanı, ”, bir məclis və ya qanunverici orqanın qəbul etdiyi bir qərarla əlaqədar olaraq, sadəcə olaraq, bəzi məsələlərdə niyyətləri barədə razılığa gəldiklərini bildirir. Qətnamə qanun deyil. Əlbəttə, altıncı nəşr olan Black ’s Law Dictionary, Prezidentin imzaladığı Birgə Qətnamənin, təsiri hüquq. Niyə baxdığınız başqa bir tərifin "a" olduğunu söylədiyi zaman bu ifadə edilməlidir niyyət bəyanatı? Əslində, Black ’s -də daha aşağı bir qətnamənin qanun olmadığını söyləyir. Qanun, konqres tərəfindən müəyyən bir dildə qəbul edilən bir aktdan irəli gəlməlidir. Bir olmalıdır Qəbul maddəsi, “Bu ilə qüvvəyə minir və#8221 kimi olmalıdır imkan verən bənd. Qətnamədə bunların heç biri yoxdur. Jay Enloe


Dollar və ilhaq hissi

Bir neçə ay əvvəl, Chuck Marohn, mülkü ilhaq etməyin nə vaxt yaxşı olduğunu soruşan bir məqalə yazdı və bu, Urban3 ofisində əsəbi oldu.

Chuck-ın izah etdiyi kimi, "ilhaq-şəhərin hüdudlarından kənara çıxarılan əmlakı bələdiyyə sərhədlərinə gətirmək hərəkəti-nadir hallarda uzunmüddətli nəticələrə səbəb olan bir şəhər üçün ən yüksək iqtisadi şəkərdən daha çoxdur."

If you want your city to grow in a financially healthy, productive way, it takes discipline and a balanced diet. But if you only seek that sugar high when you’re hungry, you’ll grow, alright—but in a manner that will leave you bloated and unsatisfied.

Annexation is effectively a release valve for the city, and it’s natural. Every growing city has to expand its boundaries at some point. In fact, 90% of cities that could annex additional land in the 1990’s did so. At Urban3, we were most curious about why, where, and when cities annex land.

Chuck pointed out that “a common (incorrect) argument that city staff often put forth when they recommend annexations goes something like this: we already have a fire department, a police department, a library and parks….why not have more taxpayers sharing those costs?”

Another argument is that if workers are moving outside the city, why not move city boundaries outward so they still pay for services? The answer is that annexation is almost always a poor investment that doesn’t consider long term stability. Simply put, annexation is a bailout. So what’s the difference between natural growth and a sugar high? Where do we draw the line?

There are many explanations for the placement of city boundaries, the most obvious of which is geography. In Boulder, the city limits directly abut the Rocky Mountains, so that’s a sensible place to draw the line. Some city boundaries can be drawn across cultural or political lines, but those can seem absurd in situations like where the Missouri River splits Kansas City in two across state lines. In situations where geography isn’t a factor, who’s to say that someone just over the border of a city’s official boundaries is not a citizen, but their next-door neighbor is?


Anson Jones and the Annexation of Texas

Anson Jones was born in Massachusetts in 1798. When he was 22, he was licensed as a physician. Throughout his life, Jones retained the plain, modest manner of a country doctor. But his life would take him in a far different direction. He would be known to history as the "Architect of Annexation." But his actual contribution to Texas statehood is more complex, and his life far more troubled, than the nickname would indicate.

Jones was a restless young man, spending time at Harper's Ferry, Philadelphia, and Venezuela, never making much of a success anywhere. In 1832 he gave up medicine and tried his hand as a commission merchant in New Orleans, where he went broke within a year. Jones next drifted to Texas, where he finally found success as a physician in Brazoria. At first, Jones resisted becoming involved in the tensions between Texas and Mexico, but eventually he became a supporter of Texas independence. When the revolution came, Jones served as judge advocate and surgeon in the San Jacinto campaign.

As Texas struggled to form a republic, Jones found himself drawn to politics. He was elected to the Texas Congress, where he served as chairman of the Committee on Foreign Relations. It was in this role that Jones first became involved with the question of the annexation of Texas to the United States.

The question of Texas annexation had been around since the days of the Louisiana Purchase in 1803. At that time, Thomas Jefferson himself had asserted that the true southern limit of Louisiana was the Rio Grande, and many Americans agreed. Naturally, the Spanish objected to this interpretation. In 1819, the United States and Spain signed the Adams-Onís Treaty, in which Spain relinquished Florida to the U.S. in exchange for the U.S. giving up claim to Texas.

With the Texas Revolution, the question arose again. After San Jacinto, Texas formally proposed annexation to the United States, and many Texans expected it to follow within a matter of months. Sam Houston was a protégé and close friend of President Andrew Jackson, who was known to favor the annexation to secure and expand the western border of the United States. Business interests in the United States also wanted to move in and develop Texas commercially. And powerful senators from slave states saw the chance to extend the reach of slavery across thousands of miles of additional territory.

Click on image for larger image and transcript.
Instructions to the Texas chargé d'affaires for the republic in Washington, D.C., 1842.

Click on image for larger image and transcript.
Annexation was not the only issue. Jones on the possibility of a treaty with the Indians, 1842.

But there was heated opposition to annexation as well. First, Mexico did not recognize Texas independence, meaning Texas was still at war with Mexico. To annex Texas would be to commit the United States to that war, with the possibility that England might enter the war on the side of the Mexicans. Secondly, the annexation of Texas would breach the 1819 treaty with Mexico. And most importantly, northern states and anti-slavery advocates objected strongly, warning that the annexation could lead to civil war. Opposition to annexation in the North was so overwhelming that the measure had no chance of passing.

In Congress, Jones advocated a withdrawal of the offer of annexation. In 1838, Sam Houston appointed Jones as Texas minister to the United States, and authorized him to formally withdraw the offer. Instead of pursuing annexation, Jones would work to stimulate recognition and trade with Europe to the extent that one of two things would happen: either the U.S. would change its mind and decide to annex Texas, or Texas would become strong enough to remain independent. Jones served as minister until the following year, when Mirabeau B. Lamar became president. Jones returned to Texas, was elected to the Senate, and became a harsh critic of Lamar's foreign policy.

Sam Houston won the presidency again in 1841. This time, he chose Jones as his secretary of state. The foreign policy pursued by Houston and Jones was complex and at times devious. In Washington, they instructed Texas chargé d'affairs Isaac Van Zandt to labor for renewed interest in annexation. At the same time, they entered into serious negotiations with Britain and France to pursue a European alliance.

Click on image for larger image and transcript.
1844 letter to J. Pinckney Henderson, stressing the need for secrecy in annexation negotiations.

Britain in particular was enormously influential in Texas at that time. The British ran most of the important businesses and operated most trading vessels in the Gulf. The British proposed to broker a peace deal between Texas and Mexico that would offer Texas recognition of its independence in return for moving the border to the Nueces River and emancipating the slaves. In return, Britain could use the territory between the Nueces and the Rio Grande as a staging ground for its own designs on California.

Jones and Houston vacillated between the two policies. Houston was genuinely torn between his desire for annexation and the dream of an independent Texas. Jones believed that the prospects for annexation were dim, and that independence as part a British-French alliance offered the best prospects for peace with Mexico and prosperity for Texas.

Neither the annexation proposal in Washington nor the peace negotiations in Mexico had borne fruit by 1844, a U.S. presidential election year. President John Tyler was an unpopular figure in search of an issue that could bolster his claim to another term. The country was in an expansionist mood, and Tyler decided to tap into the sentiment by moving forward aggressively on the annexation question. The Tyler administration entered into secret negotiations with Houston and Jones.

Tyler assured the Texans that he had the necessary two-thirds vote in the Senate to approve a treaty of annexation. Houston and Jones were dubious of Tyler's claim, and concerned about the continuing border raids and threats of all-out war from Mexico. Since annexation would torpedo the peace negotiations, what guarantees could Tyler provide for protecting Texas from Mexican invasion? And if the treaty failed to win approval, would the United States still stand by Texas and guarantee its independence?

Tyler was willing to go for broke. He sent the U.S. Navy to the Gulf of Mexico and the U.S. Army to the Southwest to protect the Texas border. On April 12, 1844, the negotiations were completed and Texas signed an annexation treaty with the U.S. Ten days later, Tyler submitted the treaty to the Senate, along with hundreds of pages of supporting documents explaining the commercial and pro-slavery benefits of the move.

The proposed annexation set off an election-year political firestorm. And as Jones had privately feared, Tyler had badly overplayed his hand. The treaty was rejected by a large margin. Predictably, northern senators voted against it. Worse, fifteen southern senators also voted the treaty down, denouncing Tyler's actions as unconstitutional and an election-year stunt.

Click on image for larger image and transcript.
Letter on the prospects for the passage of the annexation treaty, May 1844.

Click on image for larger image and transcript.
Letter to Sam Houston revealing Jones's misgivings about the treaty, May 1844.

Jones was disgusted, saying Texas had been "shabbily used." With renewed vigor, he and Houston turned back to the idea of European protection. If all went well, Texas could end up as an independent nation, at peace with Mexico and poised to build a prosperous economy based on trade with Britain, France, and the United States too. Jones was set to succeed Houston as Texas president later in the year. He played a dangerous game, giving private assurances to both the Europeans and the Americans that he was really on their side.

For despite Tyler's bungling, the annexation issue was far from dead in the United States. The Democrats had seized upon annexation as a campaign issue, nominating James K. Polk on a pro-Texas platform. Henry Clay headed up the Whig ticket, opposing annexation unless it could be accomplished without war. In one of the closest elections in U.S. history, Polk was victorious. Texas had a new champion.

Events in the United States now moved quickly. Congress again took up the matter of annexing Texas. This time, advocates introduced not a treaty, which required a two-thirds vote in the Senate, but a joint resolution, which required a simple majority in both houses of Congress. The resolution passed the Senate by a narrow margin on February 27, 1845. The next day, it passed the House of Representatives by an overwhelming margin.

The offer of annexation reached Texas too late for the new Texas president, Anson Jones. In a mistake that would prove fatal to his political career, Jones had already agreed to a British and French proposal to delay the meeting of the Texas Congress by 90 days, in order to give the Europeans time to negotiate a final peace treaty and independence from Mexico.

For years, Jones had promised to lay before Texans a stark choice: annexation or independence, and could not turn away from the possibility. But his years in the diplomatic world had left him grossly out of touch with public sentiment among ordinary Texans. As President Polk's envoy Charles Wickliffe observed, news of Jones's negotiations with Mexico came upon Texas "like a peal of thunder in a clear skie."

Texans recognized that Jones's actions could derail the annexation, and few Texans had any faith in the goodwill of the European powers or the Mexican government. Jones became wildly unpopular, to the point of being burned in effigy and threatened with lynching. Jones's attempts to backpedaling only added to the scorn and contempt heaped upon him by the newspapers and ordinary Texans.

In June 1845, Jones finally achieved his long-sought offer of recognition and peace from Mexico, and called the Texas Congress into session to consider the choice. In short order, Congress quickly rejected the Mexican offer, accepted annexation, and voted to censure Jones. The next month, a special convention wrote a state constitution. The Texas constitution was approved by the U.S. Congress, and on December 29, 1845, President Polk made it official, signing the annexation resolution that admitted Texas as one of the United States of America.

The last official act of Anson Jones as president was to attend the ceremony on February 19, 1846, in which the American flag was raised over the Texas Capitol. In Jones's words, "The Republic of Texas is no more."

As predicted, Mexico regarded the annexation as an act of war and moved to retake Texas. Polk declared that Mexico had invaded American soil and would pay the price for it. The U.S.-Mexican war that followed was bloody, costly, and as controversial as the annexation itself.

As for Jones, he went home to Barrington, his home on Washington-on-the-Brazos. He became a prosperous planter and amassed a great estate, but brooded constantly over his rejection by the people. In 1849, Jones fell from a horse and incurred a painful injury that caused his left arm to become disabled. Over the next few years, Jones' mental state deteriorated along with his physical health. He nursed an obsessive hatred of Sam Houston and a misguided belief that he would someday return to public office and be recognized for his contributions to Texas annexation. Sadly, he committed suicide in 1858.

Portrait of Anson Jones. Prints and Photographs Collection, Texas State Library and Archives Commission. #1993/31-21.


History review: ‘Seeds of Empire: Cotton, Slavery, and the Transformation of the Texas Borderlands, 1800-1850,’ by Andrew J. Torget

Long before cowboys and oil derricks emerged as Lone Star stereotypes, cotton reigned as king. Cotton was, in fact, the primary reason for the first mass white migration into Texas.

The creation myth of Anglo-American Texas has long centered on Stephen F. Austin and his followers, who settled near the Brazos River in the 1820s. They, and those who followed, are routinely depicted in historical accounts as pioneers yearning for the freedom that Texas — then a province of Mexico — could provide.

While that may be true, it was only part of their motivation, as Andrew J. Torget shows in his deeply researched and artfully written history, Seeds of Empire. These early settlers came to Texas to grow cotton.

The migration to Texas, Torget writes, was more than anything a “continuation of the endless search by Americans … for the best cotton land along North America’s rich Gulf Coast.” And this money crop was, in many cases, cultivated and picked by slaves.

In the years before Austin arrived, Texas loomed empty and wild. American Indian attacks, especially to the south and west, had wiped out any number of Spanish settlements. “Texas is undoubtedly a rich and fertile tract of country,” an American newspaper editor wrote in 1819, but “savage warfare” had left it “almost literally a vast and noiseless desert.”

The most bellicose of the tribes, Comanches and Apaches, rarely ventured into the eastern half of Texas, which offered rich soil and a long growing season, as well navigable rivers suitable for transporting products.

It was, therefore, a perfect spot for cotton farmers. When they rode into Texas, Torget says, they brought their slaves with them, creating a “Mexican version of Mississippi.”

Though some history books choose not to emphasize it, slavery thus played a seminal role in the settlement and formation of Texas. It was Austin himself, Torget reminds us, who said: “The primary product that will elevate us from poverty is cotton and we cannot do this without the help of slaves.”

Torget, an assistant professor of history at the University of North Texas, notes that the opening of Texas to American immigrants coincided with an international demand for cotton. By 1835, Texas was producing more than 3 million pounds of it.

Texas farmers sent their bales downriver and across the Gulf of Mexico to New Orleans. From there, most of it was shipped to Great Britain, where hundreds of mills spun it into the fabric the industrialized world had come to love and need.

Many New Orleans brokers and merchants got rich off Texas cotton. In return, they helped finance the 1836 Texas revolution against Mexico — a revolution that was, in part, fueled by the Mexican government’s opposition to slavery.

In terms of agricultural economy, the newly independent Texas differed little from the Mexican version. “When Texans rebuilt the territory … as the Republic of Texas, they constructed their new nation explicitly on the foundation of cotton,” Torget writes.

As before, slaves were an integral part of this construct. The new republic emerged not so much a shining hope for all mankind as an independent rendition of Dixie. “The Texas nation was,” Torget writes, “a dress rehearsal for the creation of the Confederacy two decades later.”

The founding fathers of the Texas Republic imagined this new land as a refuge for slaveholders beset by abolitionists, Torget writes. It didn’t quite work out that way, in large part because the international cotton market collapsed in 1837, leaving the Republic bankrupt.

Texas’ pro-slavery status complicated its annexation into the Union in 1845, of course, and led to its secession in 1861 and its involvement in the Civil War. Four decades of enslavement in Texas were soon ended.

The production of cotton, however, survived. Even now, Texas grows more of it than any other state.

Seeds of Empire brings new insight and nuance to the story of early Texas. Though it is an academic volume, it combines erudition with — unlike many of its university-press brethren — accessibility. This is a fine and valuable addition to the library of Southwestern history, and it's a pleasure to read as well.

Doug J. Swanson is the author of "Blood Aces: The Wild Ride of Benny Binion, the Texas Gangster Who Created Vegas Poker."

Seeds of Empire

Cotton, Slavery, and the Transformation of the Texas Borderlands, 1800-1850


The history of Texas' most Texas-iest things

Whether it's a tattoo, a flag in the front yard of even a swimsuit top, Texans show love for their state flag in all sorts of creative ways.

Showing Texas pride using as little fabric as possible.

There's no shortage of things unique to the Lone Star State.

From greetings, foods and traditions&mdash Texas is big and old enough to have a culture of its own.

To dive deeper into what makes Texas so Texas-y, Chron.com put together a slideshow above with some neat and historical facts.

After all, sporting a cowboy hat and eating Whataburger will only get you so far in some circles that frequently boast their Texas heritage.

On the other hand, that Texas pride can often balloon into something else entirely and become a hotbed of misinformation.

Last year, Chron.com reached out to two historians from the University of Houston, Associate Professor of History Dr. Raúl Ramos and African American History Professor Dr. Gerald Horne, to find examples of Texas history that have been forgotten or mischaracterized.

1 of 18 Texas didn't want to be the Lone Star State

4 of 18 Texans were recent occupants of the Alamo

5 of 18 Native Americans haven't disappeared

7 of 18 Comanche history is Texas history

8 of 18 Slavery was not a footnote in Texas history

10 of 18 Texas fought two wars over slavery

11 of 18 Politics is muddying Texas history

13 of 18 What was Texas like as a country?

14 of 18 We need to know more about women's history and labor history in Texas

16 of 18 Houstonians need to know about the Camp Logan riot

17 of 18 Texas is filled with Confederate symbols, but most came decades after the Civil War


Resources for educators

This PSA presents various anti-annexation arguments and excerpts from Anson Jones from various period pamphlets and books, along with selected Republic of Texas documents. The student will understand the difficulty in achieving annexation and can observe the growing divide between slave and free states in the country.

Students will examine the politics and controversy surrounding the Texas annexation question during the 1844 United States presidential election. The political maneuvering of Anson Jones, the last President of the Republic of Texas, is also addressed.

    Student Worksheet:

Worksheet questions stem from a variety of learning styles so that each student has the opportunity to shine. Teachers may also modify and easily incorporate these worksheets into their predesigned lesson plans.

The web links provided will help each instructor prepare, research, and present interesting reputable sites during lectures.

Texas Annexation: United We Stand?

By Vale Fitzpatrick

Contrary to what most people today believe, the annexation of Texas to the United States was not a foregone conclusion. After the success of the Texas Revolution (1836), the young nation expected to be brought into the Union. Texan voters overwhelmingly supported annexation (3,277-91) indeed, most Texans expected annexation in 1836-37. The administrations of Andrew Jackson and Martin van Buren shocked Texans by rejecting annexation on the grounds that it would mean war with Mexico. 1 The issue periodically arose in Texas and United States politics. It would not be until Sam Houston’s second term as president (1841-1844) that annexation was once again a major issue for both countries. The main point of contention in the United States was that Texas was a slave state. Abolitionists argued that its annexation would expand slavery and increase the power of the slave states in the United States Congress.

During his second administration on 24 January 1843, Republic of Texas President Sam Houston wrote England’s chargé d’affaires in Galveston, a friendly letter in which he commented that nine-tenths of Texans who talked with him favored annexation to the United States as a means of gaining peace and security from Mexico. Leaders in Washington, regardless of their sectional loyalties, also favored annexation, he told Elliot, and both parties would advocate the policy in oncoming elections. Houston hinted to Britain that to prevent annexation Mexico must recognize the independence of Texas. Houston implied the Republic would be happy to remain independent. In reality there was only lukewarm support for annexation in the United States, and so Houston used British “ambitions” to spur the United States into action. He was careful during this period to never fully commit to annexation, but to wait and see whether the United States would approve annexation, because a failed bid by Texas would cost it British support. 2

During the administration of John Tyler, President Houston undertook a serious attempt to craft an annexation agreement. Texas ministers Isaac van Zandt and James Pinckney Henderson secretly worked on crafting the agreement. Houston, who received a copy of the treaty on 28 April 1844, was generally satisfied. However, any chance for the treaty to be accepted was destroyed when it became the central issue in the 1844 United States presidential election. Henry Clay, the Whig candidate, announced he would oppose annexation. On 8 June 1844 the United States Senate killed the treaty by a 35 to 16 margin, with fifteen southern Whigs voting against a treaty they otherwise would have supported. Texans reacted bitterly, while Houston announced that Texas was “free from all involvements and pledges” and would pursue its own national interests. Houston, however, said that in the event of a new offer from the United States that was unequivocal in character, and removed all impediments to annexation, “it might be well for Texans to accept the invitation.” 3

Before Houston, left office, James K. Polk, the expansionist Democrat candidate, won the 1844 United States presidential election. President Tyler took Polk’s victory as a mandate and sent a message to congress recommending annexation by joint resolution, which would require only majority approval in both houses.

The United States Congress, encouraged by President Tyler’s message, began to consider proposals for bringing Texas into the Union. The House passed the annexation resolution in late January by a vote of 120 to 98. With minor amendments, the Senate concurred on the night of February 27 by a vote of 27 to 25. The joint resolution called for Texas to enter the Union as a state, that would retain its public lands (something unique among all other states) and its public debt. The United States would settle all boundary disputes, and Texas would have the option of dividing into four separate states. President Tyler sent the resolution to Texas on March 3, 1845, urging acceptance by the January 1, 1846, deadline set by the United States Congress. Houston had limited enthusiasm for an offer from Washington which he felt dictated terms that he thought was unfair to Texas. Republic of Texas President Anson Jones, however, was now in charge of negotiations. 4

News of the Congressional joint resolution spread across the Republic of Texas during the spring, causing a massive outpouring of support for annexation to the United States. Citizens of nearly every county held mass meetings endorsing annexation. President Jones, however, wanted to delay the issue until France and Britain pressured Mexico to guarantee Texas independence. Mexico, on advice of the British, agreed to acknowledge the independence of Texas on the condition that the Republic would not annex herself to any country. Jones wanted to use the guarantee of independence from Mexico coupled with friendly British and French relations, to gain additional concessions from the United States. Texans, however, wanted annexation and they wanted it immediately. President Jones bowed to public pressure and called a special session of the Texas Congress to meet on 16 June 1845 and consider the question of annexation. The delay in endorsing annexation, together with his feud with Houston, politically damaged Jones and ensured he would never again hold political office in Texas.

OAs the convention assembled on 4 July, Jones placed before them and the Texas Congress the choice between annexation to the United States or independence recognized by Mexico. The Senate unanimously rejected guaranteed independence from Mexico, and then both chambers accepted the annexation treaty. The convention accepted the resolution by a vote of fifty-five to one. Richard Bache of Galveston was the lone dissenter. According to legend, he had come to Texas after divorcing his wife in the United States and voted against annexation because he never again wanted to live in the same country with his ex-wife. 5

A state constitution was drawn up by the convention and quickly ratified by popular vote in October 1845. It was accepted by the United States Congress on 29 December 1845, when President James K. Polk signed the Texas Admission Act. The formal transfer of power occurred on 19 February 1846. Republic of Texas President Anson Jones turned over the reins of state government toGovernor James Henderson, declaring “the final act in this great drama is now performed the Republic of Texas is no more.” 6

1 Randolph B. Campbell, Gone To Texas: History of The Lone Star State (NY: Oxford University Press, 2003.), 165.

2 Campbell, Gone to Texas, 183-186.

3 Randolph B. Campbell, Sam Houston and the American Southwest ed Oscar Handlin (New York: Longman second Ed. 2002.), 135.


New York: Redfield, 1855. Two volumes. 482,[4] 576pp., plus four portrait plates, an engraved view of the Mission of San Jose, a folding facsimile letter from Santa Anna, three single-page maps, and two folding maps. Modern half calf and marbled boards, spines gilt, gilt leather labels. Uneven toning, mostly in the first volume, repairs to verso of the Spanish Texas map, folding facsimile noticeably toned. Still, a very good copy. Item #WRCAM54664

This is the first scholarly work on Texas after annexation, and one of the rare surviving 1855 editions, most having perished in a warehouse fire. The author, a lawyer from Tennessee, went to Texas in 1845, befriended Sam Houston, and served in the Mexican-American War. "In spite of its detractors, Yoakum's history remains a necessary source. Modern historians rally to its support, with reservations. Gambrell said Yoakum managed to achieve 'a degree of objectivity unusual for the amateur historian, and literary style not often equalled by the professional'" - Jenkins.

"Mr. Yoakum seems to have collected with great care all the existing material, with much that has never yet appeared in print. All contemporary accounts, personal narratives, private correspondence, individual reminiscences, newspaper statements, and official documents are called into requisition. The work. is still of very great interest and value, and is deserving of general study. The author was evidently an enthusiastic admirer of Gen. Houston" - Raines.


Videoya baxın: ATİŞ TV. ƏVESTƏXONƏ. Tolışi Tarixi kənsepsiyə. De Vuqar Salayevi 4-nə poə (Yanvar 2022).