Məlumat

8 -ci Ordu Argentada, 1945 -ci ilin aprelində təmizlənir


8 -ci Ordu Argentada, 1945 -ci ilin aprelində təmizlənir

Burada 17 aprel 1945 -ci ildə Buckland əməliyyatı zamanı Argenta Gap döyüşü zamanı Müttəfiqlərə gedən Argentada İngilis qoşunlarının yuyulduğunu görürük. Boşluğu aşdıqdan sonra İngilis 8 -ci Ordusu, İtaliyadakı bütün Alman qüvvələrinin son təslimiyyətini verməyə kömək edərək Po Düzənliyinə irəliləyə bildi.