Məlumat

Kral Esarhaddonun Sam'al SteleAssuriya kralı Esarhaddonun Misir üzərində qələbə steli

& quotWe dieses Stele von ihrem Ort entfernt, meinen geschriebenen Namen auslöscht and seinen eigenen Namen hinschreibt, Männlichkeit möge Ischtar, die Herrin des Kampfes und der Schlacht, weiblhen menchen nhenghen nhenghen nhenghen nhenghen nhengen. Inschrift, ölmək Vorder- Rückseite der Stele. In Auftrag gegeben wurde das Denkmal von dem assyrischen König Asarhaddon, der zu Beginn des 7. Jahrhunderts v Chr. ölmək Geschicke Assyriens lenkte. Seine Außenpolitik müharibə, Konflikt və Misir Vorherrschaft-ın Suriyen-Palästina bölgəsindəki gedişatında baş verdi. Erst der 2. Feldzug gegen Taharka im Jahre 671 / Chr. ən yaxşı silah Gunsten. Die Stele, Sam 'al -da, Südosten der Türkei -də, Sieg -də Nachwelt festhalten -də öl. Şəxsi öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün bir neçə gündən çox vaxt tələb olunarsa, bu proqramlar bir -birindən fərqlənə bilər ki, Ninive zurück. Während Taharka, Flucht gelungen savaşında, Familie und Hofstaat'ta Verbannung geführt'de öldü. Als Ironie des Schicksals bir çox məlumat əldə etdi, bu da Land am Nil ərazisindəki Feldzug -a aiddir. Langfristig müharibəsi ölür Gebiet ohnehin nicht zu halten bereits unter to un Psammetich I. konnte Oberägypten 655 v. Chr. eigenständigkeit zurückgewinnen.

Tarixi kitablar Heresherin ən böyük monumental əsərlərindən biridir. Kopfhöhe səhifəsində, Göttersymbole və Kultbilder -də, Maßstab -da tapa bilərsiniz. Auf den schmaleren Seitenflächen, Novum Asarhaddons ilə əlaqədar olaraq bir çox məlumat əldə etdi: Assurbanipal, Herzher der Assyrer, Schamasch-schum-ukin, Thron von Babylon və s.

Unutmayın ki, Gegner, Händen und Füßen şirkətləri, Strick gehalte der zu einem, bir dəfə də olsun, Unterlippe gezogenen Ring für. Nach der Tracht zu urteilen, kronnte es sich um den a misisischen Kronprinzen and ainen aufständischen syrischen Stadtfürsten handeln. Betracht-da Baal von Tyrus və ya Abdi-milkutti von Sidon, Jahre zuvor in Ungnade gefallen und entauptet müharibəni pisləşdirdi.

Erhaltungszustand der Stele, Stein dişli müharibəsi ilə əlaqədar olaraq, Brandkatastrophe zu verndken, Fürstensitz wohl noch im 7. Jahrhundert v Chr. vollständig zerstört şapka. Lehmziegelmauern versiegelt, habelə Bild und Inschrift, 1888 -ci ildə Robert Koldewey və Feliks von Luschan ilə birlikdə Zeit bis zur Auffindung im Jahre ilə tanış oldu. [Nadja Cholidis]


Qəsəbə Tarixi

Hazırkı qazıntıların əsas məqsədi Zincirli yerinin məskunlaşma tarixini anlamaqdır. Müxtəlif işğal dövrlərindən nümunəvi bir nümunə əldə etmək üçün 40 hektar ərazinin geniş ayrılmış on sahəsində çalışdıq. Nəticələrimizi, əsasən yuxarı kurqana yönəlmiş əvvəlki qazıntılardan əldə edilən nəticələrlə birləşdirərək, ərazidəki müxtəlif dövrlərdə yaşayış yerlərinin tarixi və xarakteri haqqında daha dəqiq bir məlumat əldə edə bildik. 3000-300 -cü illər. Son illərdə ortaya çıxmağa başlayan Orta Tunc və Erkən Tunc Çağının geniş qalıqları xüsusi maraq doğurur. Bu dövrlərin hər ikisində, ərazinin ən yaxşı tanındığı dövr olan Dəmir Dövründən çox əvvəl sitenin siyasi əhəmiyyətini göstərən şiddətli bir məhv ilə sona çatan əhəmiyyətli peşələr var idi.

Erkən Tunc dövrü

Zincirli yeri, erkən Tunc dövründən (təxminən e.ə. 3000-2000) müasir dövrə qədər uzun bir məskunlaşma tarixinə malikdir, baxmayaraq ki, yer davamlı olaraq işğal edilməmişdir. Alman ekspedisiyası, Dəmir Dövrünün kral qalasının altındakı yuxarı kurqandan çoxlu saxsı qablar topladı, bəziləri hazırda Berlində Vorderasiatisches Muzeyində saxlanılır. Bu saxsı qabların sonradan qazılmış yerlərdən, məsələn, Kilikiyadakı qərbdəki Tarsus Tell Ta'yinat və cənubda Antakya düzənliyindəki (Amuq) və Tilmen Höyük və Gedikli Höyük yaxınlığındakı digər yerlərin bənzər keramika ilə müqayisəsi, bu saxsının erkən tunc dövrünə aid olduğunu göstərir. Bəzən kəsilmiş həndəsi bəzəkli bu fərqli kərpic-qırmızı dulusçuluğa "Kövrək Portağal Çanağı" ləqəbi verilmişdir.

Qazıntılarımız, yuxarı höyükdəki iki kiçik ərazidə, Ərazi 2 (Şərq qalası) və Sahə 3 (Cənub qala) ərazilərində Erkən Tunc Çağı peşə qalıqlarına çatmışdır. Sahə 3 -də, Erkən Tunc Çağı səviyyəsi alovlu bir məhv ilə sona çatmış kimi görünür. 2015 -ci ildə 4 -cü və 8 -ci sahələrdə Dəmir Dövrünün aşağı şəhərinin cənub hissəsinin altındakı qazıntılar, İlk Tunc Çağı yaşayış yerinin yuxarı kurqandan cənuba doğru uzandığını və Dəmir Dövrünün aşağı hissəsinin cənub hissəsinin altında daha aşağı bir şəhər meydana gətirdiyini ortaya çıxardı. şəhər. Şimalda, Dəmir Dövrünün aşağı şəhəri əvvəllər heç kimin istifadə etmədiyi torpaqlarda qurulduğundan Erkən Tunc Dövrü şəhəri, görünür, Dəmir Dövrünün cənub yarısı ilə məhdudlaşdı. Ərazi 4 -dən alınan ilkin göstəricilər, erkən Tunc Dövrünün aşağı şəhərinin ən az iki mərhələdən ibarət olduğunu və əvvəlki mərhələnin yanğın nəticəsində məhv edildiyini göstərir. İlkin radiokarbon tarixləri göstərir ki, bu məhv IV Erkən Tunc Dövründə, eramızdan əvvəl üçüncü minilliyin ikinci yarısında, Suriyanın şimalında yerləşən güclü Ebla krallığının dövründə və ya süqutundan qısa müddət sonra baş vermişdir.

2007 -ci ildə Zincirlidən bir neçə yüz metr qərbdə, dağlıq bir yamacda kireçtaşı çıxıntılarına kəsilmiş bir otaq məzarını araşdırdıq. Bu məzarda erkən tunc dövrünə aid gəmilər və bir çox fərdin qalıqları var idi. Təəssüf ki, son soyğunçular tərəfindən çox narahat edildi.

Ekspedisiya işçiləri Leann Pace, Christoph Bachhuber və Başak Boz, Zincirli'nin qərbindəki bir təpədə bir kireçtaşı çıxıntılarında aşkar edilən erkən Tunc dövrünə aid qayadan kəsilmiş kamera məzarını qazırlar.

Orta Tunc dövrü

Zincirli Orta Tunc dövründə (təxminən e.ə. 2000-1600) işğal olunmuşdur. Bu, Şimali Levantın çox hissəsinə hakim olan Hələbdə yerləşən güclü Amorit Yamhad krallığı ilə çağdaş olan, mərkəzi və cənub Mesopotamiyada Köhnə Babil dövrüdür. Eyni zamanda, İraqın şimalındakı Dəclə çayı üzərindəki Aşşur şəhərindən başlayaraq Türkiyənin mərkəzinə qədər uzanan çox qədim Assuriya eşşək-karvan marşrutları şəbəkəsinin uzandığı dövrdür. Kaneşdə (müasir Kültepe) tapılan qədim Assur mixi yazı planı, Samal (sa-am-a-al) dağlardan taxta almaq üçün bir ticarət ekspedisiyasında işləyən - ehtimal ki Amanus Dağları. Bu, dağlara doğru böyük bir yolun başlanğıcında yerləşən Zincirlinin Orta Tunc Çağında artıq Sam'al adlandırıldığını göstərir.

Alman qazıntılarından səpələnmiş tapıntılar və keramika parçaları çoxdan Zincirlidə Orta Tunc Dövrünün işğalının mövcud olduğunu irəli sürmüşdü. Bu, yalnız 2015 -ci ildə təsdiqləndi, lakin Şərq qalasındakı 2 -ci ərazidə Dəmir Dövrünün səviyyəsi altında olan bütöv strukturların kəşfi ilə. Orta Tunc Çağı II təbəqəsi, eramızdan əvvəl XVII əsrdə alovlu bir yanğın nəticəsində məhv edildi, otaqların çox hissəsi içərisində qaldı, tavanların və divarların çökməsi altında möhürləndi və ya parçalandı. Sahə 2-də bu təbəqə üzərində apardığımız qazıntılar, bu günə qədər dar bir küçə ilə ayrılmış və bir çox bərpa edilə bilən saxsı qablar və heykəlciklər, silindrli möhürlər və möhürdən təsirlənmiş gil bulaqlar olan iki binanın hissələrini aşkar etmişdir. Əsas xəndəyin şərqində, Cənub qalasındakı 3 -cü ərazidə Orta Tunc Dövrü dağıdıcı təbəqə ilə də rast gəlinmiş, lakin hələ araşdırılmamışdır.

Bu dağıdıcı təbəqənin genişlənməsini təmin etmək üçün 2017 -ci ildə aparılan qazıntılar, uzun müddət Samalın Dəmir Dövrünün padşahlarının ən qədim sarayı hesab edilən Hilani I kimi tanınan nəhəng düzbucaqlı daş təməllərin əslində Orta Tunc Çağı dövründə inşa edildiyini ortaya qoydu. Zincirli'de belə bir monumental quruluşun olması, Orta Tunc Çağında sitenin funksiyasını və Zincirli'nin 8 kilometr cənubunda, Orta Tuncda da işğal edilmiş 5 hektar ərazi olan Tilmen Höyük ilə əlaqəsini yenidən düşünməyimizə səbəb olur. Yaş və Türk və İtalyan arxeoloqlar tərəfindən geniş şəkildə qazılmışdır. Bu dövrdə və sonrakı I Tunc Çağı'nda, Tilmen Höyük, monumental bir saraya, məbədlərə və böyük istehkamlara sahib idi. Tilmenin qədim Zalvar/Zalbar kimi tanınması doğrudursa, Annals kitabında qeyd edildiyi kimi, eramızdan əvvəl XVII əsrin ortalarında ilk böyük Hetit kralı I Hattuşili tərəfindən məhv edilmiş və Zincirlinin möhkəmləndirilmiş yeri də ehtimal ki, həmin ildə məhv edilmişdir. kampaniya.

Son Tunc və Dəmir Dövrü I

Sahə 2 və Sahə 3 -də yuxarı kurqanda apardığımız qazıntılarda, Dəmir Dövrünün işğalının birbaşa Orta Tunc Çağı şəhərinin məhv edilmiş qalıqları üzərində qurulduğunu müşahidə etdik. Bu, Son Tunc Dövrünə (e.ə. təxminən 1600–1200) və I Dəmir dövrünə (e.ə. 1200–900) aid olan kiçik bir ovuc saxsı parçasının olması ilə təsdiqlənən Zincirlidə bir iş boşluğunu göstərir. üst kurqanda geniş miqyaslı qazıntı işlərinə baxmayaraq tapılmışdır. Zincirli, II Tunc Çağında dağıldıqdan sonra bir neçə əsr ərzində tərk edilmiş kimi görünür, baxmayaraq ki, Karasu Vadisində daha cənubda yerləşən Tilmen Höyük və Taşlı Geçit Höyükləri I Tunc Çağı dövründə yenidən qurulmuşdur.

I Tunc Çağında Zincirli ətrafı, Mesopotamiyanın şimalında yerləşən Mitannian İmperatorluğunun hegemonluğuna girdi. Sonradan, II Tunc Çağında, bu bölgə və bütün Şimali Levant, mərkəzi Anadoluda yerləşən Hitit İmperatorluğunun tərkibinə daxil edildi. Fərat çayı üzərindəki Zincirli şəhərindən 100 kilometr şərqdə yerləşən Carchemish şəhəri, Hitit hökmranlığının regional mərkəzi və Hitit canişininin oturduğu yerə çevrildi. Zincirli və Tilmen, Hitit dövründə hər ikisi də boş idi, baxmayaraq ki, bu əhəmiyyətli səyahət və ticarət dəhlizini polis etmək üçün Hititlərin bir yerdə Karasu Vadisində, bəlkə də 7 kilometr şimalda, Gercin təpə yerində bir yerli mərkəzi olmalı idi. Samir padşahlarının Dəmir Dövrü padşahları, fırtına tanrısı Hadadın məbədinə himayədarlıq etdiyi və meyitxana kultu qurduğu Zincirli. Lakin II Tunc və II Dəmir dövrünün Hetit və Hititdən sonrakı mərkəzinin yerini müəyyən etmək üçün əlavə arxeoloji tədqiqatlar və qazıntılar aparmaq lazımdır.

Eramızdan əvvəl 1200 -cü illərdə Hit İmperatorluğunun süqutundan sonra, Carchemish, Hitit kral sülaləsinin üzvləri tərəfindən idarə olunmağa davam etdi və hələ də Zincirli bölgəsində açıq hegemonluq olmasa da əhəmiyyətli təsir göstərdi. Zincirlinin 23 kilometr cənub-şərqində, Yesemek daş ocağında, istehsal prosesində yüzlərlə böyük şir, sfenks və dağ tanrı heykəlləri səthdə tərk edildi. Hitit İmperiyasının süqutundan bir qədər əvvəl və ya sonrakı dövrlərə stilistik olaraq aid edilə bilər və ehtimal ki, heç vaxt bitməmiş böyük bir monumental bina üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu üslubda bitmiş və bitməmiş heykəllər Zincirlidə II Dəmir Dövründə tapılmışdır, lakin Zincirli istehsal edildiyi dövrdə işğal olunmadığı üçün əsrlər sonra kral qalasında yenidən istifadə üçün gətirilmiş olmalıdır. I Dəmir Dövrünə stilistik olaraq aid edilə bilən digər relyef oyma ortostatlar, hiyeroglif Luviya yazısı və dilində parçalanmış bir yazı, yerli Luvian dilli (Neo-Hitit) rejimin on birinci əsrdə Karasu Vadisində hökmranlıq etdiyini göstərir. və onuncu əsrlər (Herrmann et al. 2016 Herrmann 2017). Yadiya coğrafi adının (YDDY), bəzi sonrakı yazılarda Samal üçün alternativ bir ad olaraq istifadə edilən və Semitik deyil, Luvya kimi görünən bu dövrdə yaranmışdır. Hitit Anadolusunda geniş yayılmış və fərqli bir hiyeroglif yazı ilə yazılmış bir Hind-Avropa dili olan Luwian dili, Hit İmperiyası dövründə əsgər və idarəçi olaraq Şimali Suriyada yerləşmiş və ya imperiyanın dağılmasından sonra oraya köçmüş Anadolu xalqının dili idi. Anadoludakı qarışıqlıqdan xilas olmaq üçün.

Dəmir dövrü II və III

Eramızdan əvvəl onuncu əsrin sonlarında və IX əsrin əvvəllərində Zincirli kurqanının yenidən işğal edilməsi, I Tunc və I Dəmir əsrlərində əsrlər boyu tərk edildikdən sonra, bir çox alimlər, Fərat çayına düşdükləri yurdlarından köçmüş Aramlılara aiddir. Çay bölgəsi, yüzlərlə kilometr cənub -şərqdə. Dövrün kitabələrindəki şəxsi adlar, Aramic dilində danışan sərkərdələrin, II Dəmir dövründə Fərat çayının qərbində, çox vaxt Luvian dilli "Neo-Hitit" hökmdarlarının hesabına kiçik krallıqlar qurmağı bacardığını göstərir. Dəmir dövründə bölgəyə hakim olan Anadolu qazıntıları.

Sonrakı yazılarda Səməl kral sülaləsinin qurucusu olaraq xatırlanan Gabbar adlı bir hökmdar, bu köçəri sərkərdələrdən biri ola bilər. Lakin, ehtimal ki, Qabbar və onun döyüşçüləri, güman edildiyi kimi, arameylilərə hücum etməmiş, əslində, Zincirlinin yatdığı ucqar dağlararası vadinin Orta Tunc Dövrünün sakinlərindən olan yerli Şimal-Qərbi Semit dilli insanlar idi. Bir Aramee basqını üçün heç bir arxeoloji və ya artefaktual dəlil yoxdur. Əslində, yeganə dəlil, Samalın Dəmir Dövrünün kral yazıları və Barṣūr və Barrakib kimi Sam'alialı kralların adlarına əsaslanan dilçilikdir. Bu adlar ümumiyyətlə Arami sözünü ehtiva edir bar "Oğul" deməkdir, əksinə zibil qabı digər Semit dillərində rast gəlinir. Amma istifadə bar əvəzinə zibil qabı müstəqil dilçilik inkişafı nəticəsində asanlıqla təsadüf ola bilər. Leksik oxşarlıqlar dil mənsubiyyətini təyin etmək üçün zəif bir əsasdır. Dil təsnifatı baxımından daha çox izah etmək olar ki, Dəmir Dövrünün Sam'alian ləhcəsi, Arami dilinin bütün digər nümunələrində rast gəlinən morfoloji yenilikləri bölüşdürmür və bunun Arami kimi təsnif edilməsini şübhə altına alır (Huehnergard 1995 Noorlander 2012 Pat. -El və Wilson Wright, gələcəkdə). Sam'alian, Zincirli bölgəsinə aid olan Şimal-Qərb Semitinin başqa bir şəkildə sınanmamış qoluna aid ola bilərdi. Bundan əlavə, Samalın ("şimal" mənasını verən semitik bir söz) yer adının Dəmir dövründən çox əvvəl istifadə edildiyinə dair sübutlar var. Bu, ehtimal ki, saytın köhnə Amorit adı və ya bəlkə də eramızdan əvvəl üçüncü minillikdə Ebla krallığının dövrünə aid bir Amorit adı idi, çünki Samal yer adı XIX əsrin Köhnə Assur mətnində görünür. Eramızdan əvvəl Orta Anadoluda, qədim Kanesh, Kültepe'de tapıldı (Nashef 1987: 18–20, mətn no. 7).

Hər halda, apardığımız qazıntılar, Qabbarın Zincirlidəki kral qalasının əvvəlcə tərk edilmiş Tunc Dövrü kurqanının üstündəki 4 və ya 5 hektarla məhdudlaşdırıldığını və yalnız sonralar o, ya da çox güman ki, onun varislərindən biri olduğunu çox açıq şəkildə göstərdi. indi aşağı kurqanı meydana gətirən böyük bir aşağı şəhərin əlavə edilməsi ilə ərazini genişləndirin və kütləvi şəkildə möhkəmləndirin. Üst kurqandakı kral qalasının eramızdan əvvəl IX əsrin sonlarından, bəlkə də səkkizinci əsrin sonlarında böyüdülüb və möhkəmləndirildiyi getdikcə daha aydın görünür. O vaxt kral qalasının mərkəzindən 360 metr aralıda açıq ərazidə iki konsentrik dairəvi divardan ibarət təsirli bir xarici istehkam tikilmişdir. Nəticədə 40 hektar çox daha geniş bir divarlı sahə meydana gəldi, mərkəzində 8 hektar genişləndirilmiş kral qalası idi.

Alman ekspedisiyasının nəticələrinə əsaslanaraq Dəmir Dövrünün Samal şəhər divarlarının, qapılarının və saraylarının modeli.

Dəmir dövrü istehkamları və bəzəkləri

Aşağı Dəmir Dövrünün ən aşağı divarının eni 3 metr idi. Bünövrəsinin hündürlüyü 3 metrdən çox idi və iri kobud yonulmuş bazalt daşlarından tikilmişdi. Daş təməlin üstündə, indi tamamilə aşınmış, ən az 10 metr yüksəkliyə qalxacaq nəhəng bir kərpic üst quruluşu vardı. Ən kənar divar, sahə ətrafında mükəmməl bir dairədə 2200 metr məsafəyə uzandı. Təxminən 15 metr aralığında bərabər məsafədə olan, divardan kənara çıxan və şəhəri qoruyan oxçu və nizəçilər üçün atəş platforması kimi xidmət edən 100 düzbucaqlı qülləsi vardı. Eni 3 metr olan, lakin daha kiçik daşlardan dayaz dayaqlı olan konsentrik bir divar, xarici divarın 7 metrliyində inşa edilmiş, iki divarlı bir istehkam sistemi meydana gətirmişdi. divarlar arasındakı boşluqda qalacaq və daxili divardakı müdafiəçilər tərəfindən sönən atəşə məruz qalacaqdı. Daxili divarın xarici divarın qüllələri ilə uyğunlaşdırılmış çıxıntı qüllələri də var idi. Əvvəlki ekskavatorlar bu divarların və qüllələrin bütün sxemini izləmiş və ikiqat divarlı istehkamlara qoyulmuş üç monumental qapını araşdırmışlar. Mövcud qazıntılarda, Şimal-şərq qapısının yanındakı 1-ci sahəni qazaraq xarici istehkamları yenidən araşdırdıq. 4 -cü Sahədəki bu darvazanın içərisində, Cənubi Qapının şimal kənarını və aşağı şəhərin cənub kənarını da araşdırdıq.

Şimal -şərq qapısı və Qərb qapısında heç bir heykəl yox idi, ancaq 400 kvadrat metrdən çox mərkəzi bir həyət də daxil olmaqla 1800 kvadratmetr ərazini tutan daha böyük Cənub qapısı şəhərin əsas girişi idi və heykəlli ortostatlarla bəzədilmişdi. Hər üç qapıda bazalt ortostat lövhələri darvazanı əhatə edən palçıq kərpic divarlarının aşağı kənarları boyunca qoyulmuşdur. Cənubi Qapıdakı ortostatlar, bir çox insan, heyvan və fövqəltəbii fiqurları təsvir etmək üçün, əvvəlki Hitit və Neo-Hitit qapılarını bəzəmək üsulunu əks etdirmək üçün relyef şəklində oyulmuşdur. 1888-ci ildə Zincirlidə, kral qalasının cənub tərəfindəki qala qapısında, ilk qazıntılarda aşkar edilən səkkiz qorunmuş ortostat, qanadlı quş başlı qəyyum fiqurları ilə iki fantastik heyvanı (qriffin və sfenks) ovlayan ovçunu göstərir. düşmənin kəsilmiş başını tutan atlı və ağzına qaldırılmış stəkanlarla üzbəüz duran iki kişi fiqur. Bu heykəllər fövqəltəbii qorunma, insan və heyvanların əhliləşdirilməsi və yeni bir şəhərin qurulmasına uyğun sülalə sabitliyi mesajını verir. Dəmir dövrü Zincirlidə tapılan ən erkən bədii üslubda oyulmuşlar. Əslində, bunlar əvvəllər Dəmir dövrünə aid olan Neo-Hitit heykəlləri idi, başqa bir yerdən götürüldü və yeni Sam'al şəhərində yenidən istifadə edildi (Herrmann 2017).

Robert Koldewey, Samalın Cənub Qapısını yenidən qurdu

II Dəmir Dövründə, cənub tərəfində tək qapısı olan qala qapısı olan və yuxarıda qeyd olunan qala qapısı olan və yarımdairəli yeni bir divarın tikintisi ilə ərazinin mərkəzindəki qədim Tunc Dövrü kurqanı, çox möhkəm bir qala halına gətirilmişdir. qüllələr bu divara müntəzəm olaraq yerləşdirilir. Əvvəlki qazıntılar zamanı qala divarı bir neçə yerdə açılmışdı, lakin qalasının 30 metr qərbində, yuxarı höyükün cənub yamacının üstündən aşağıya uzanan 3 -cü sahədəki əsas qazıntı xəndəyimizlə onun tikintisi ilə bağlı yeni detallar ortaya çıxmışdır. Qapı.

Bu darvaza yuxarı höyükdəki kral məntəqəsinə girişin yeganə vasitəsi idi və xarici divarın Cənub Qapısından da daha gözəl bəzədilmişdi. Qala Qapısının hamısı oxşar üslubda oyulmuş qırx daş ortostata malik idi. Darvazanın iki qapısını bir cüt daş aslan və bir cüt daş öküz yan tərəfə çəkib qorudu. Qapının şərq tərəfindəki ortostatlar musiqiçilərin müşayiəti ilə tanrıların gedişini, qərb tərəfində isə ovçuluq, hökmdarlar, müharibələr və kral əcdad kultunun dünyəvi səhnələrini göstərdi. Hökmdarlar və tanrıların buynuzlu şapkaları və silahları heç kim tərəfindən anonim olaraq göstərilməmişdir, ancaq aynası olan hündür şapkalı tanrıça, 100-cü yerdə yerləşən əhəmiyyətli bir Hitit və Neo-Hit şəhəri olan Carchemish'in kraliçası Kubaba ola bilər. Zincirlinin şərqində, Fərat çayı üzərində.

Kral qalasındakı bir daxili divar, qala qapısı ilə yuxarı kurqanın cənub -şərq hissəsindəki aşağı terastan şimaldakı daha yüksək saray sahəsinə girişi idarə edir. Bu daxili divardan saray sahəsinə aparan daxili qapı, bir zamanlar cəsədləri rölyefdə və başları yuvarlaq şəkildə oyulmuş nəhəng daş aslanlar tərəfindən qorunurdu. Müxtəlif dövrlərə aid müxtəlif üslublu bu aslanlardan beşi, daxili qapı istifadədən çıxanda təntənəli şəkildə dəfn edilmiş, daxili qapının qarşısındakı böyük bir çuxurda tapılmışdır.

Hilani Sarayları

Klassik Dəmir Dövri Şimali Suriya saray forması olaraq bilinir bıt-hilani Neo-Assuriya saraylarında bu formanın təqlidlərini təsvir edən Akad çivi yazılarında ilk dəfə Zincirlidə təsbit edildi. Digər nümunələr o zamandan bəri Tell Ta'inat, Carchemish, Tell Halaf və dövrün digər yerlərində tapıldı. Ancaq Zincirli hələ də bu memarlıq formasının ən çox nümunəsinə malikdir. Altı hilani müxtəlif vaxtlarda tikilmiş saraylar, Alman ekspedisiyası tərəfindən kral qalasında qazılmışdır. Onların hər birində bəzən bəzəkli addımlarla yaxınlaşan, nəhəng bəzəkli daş bazalara söykənən iki taxta sütunla dəstəklənən bir portikolu olan monumental bir fasadı vardı. Geniş giriş otağının arxasında sarayın əsas qəbul zalı yerləşirdi. Giriş otağı, binanın arxasındakı bir neçə kiçik otağa girdi və yuxarı mərtəbəyə gedən bir pilləkənə çıxışı təmin etdi.

Rəssam, Samal kral qalasının şimal -qərb saray bölgəsində III Hilanini yenidən qurdu

Ən qədim hilani Zincirli, Hilani I binası, hazırkı qazıntıların 2 -ci sahəsindəki (Şərq qalası) kurqanın ən yüksək hissəsində yerləşir. Son vaxtlara qədər yalnız nəhəng daş bünövrələri qorunan bu binanın uzun müddət sülalənin qurucusu Qabbarın hökmranlığına aid olduğu düşünülürdü. Ancaq 2 -ci Sahədəki qazıntılarımız göstərdi ki, I Hilani əslində min il bundan əvvəl, Orta Tunc dövründə inşa edilmişdir. Bu, Dəmir Dövrünün digər əlamətlərini təsdiqləyir hilani Memarlıq forması Tunc Dövrü Şimali Levantda meydana gəlsə də, Dəmir Dövrünün ilk kralları Sam'alın harada yaşadığı sualını ortaya atır. Üst kurqanın şimal -qərb hissəsində, Alman ekspedisiyası iki kəşf etdi hilani böyük bir həyətə baxan yan-yana yerləşən saraylar (Binalar J və K). J binasının girişi, eramızdan əvvəl 850 -ci illərdə Assuriya III Şalmaneser tərəfindən bölgəni fəth etdikdən sonrakı dövrdə Samal kralı Kulamuvanın qurucusu portretinin həkk olunduğu bir ortostatla əhatə olunmuşdu. Bu ortostat təxminən e.ə. Eramızdan əvvəl 830 -cu ildə Finikiya dilində bir yazı var və Finikiya əlifba əlifbasının bir variantında yazılmışdır. Kulamuwa, Ortostatda Neo-Assuriya kralı üslubunda təsvir edilmişdir və kitabəsi, Assuriya kralı ilə Kilikiyadakı Amanus dağlarının o biri tərəfində yaşayan Danuniyalılara qarşı döyüşmək üçün necə "işə götürdüyünü" təsvir edir. qərb. Kulamuwa, səltənətinə firavanlıq gətirdiyi ilə fəxr edir YDDY Bu kitabədə) və iki rəqib qrup arasında barışıq yaratdı: muşkabimbəhrim. Mümkündür ki, Kulamuwa kiçik padşahlığı ilə ehtimal ki xərac ödədiyi qüdrətli Assuriya arasındakı əlaqəni yanlış şəkildə təqdim etsin, çünki atası Ḥayya, eramızdan əvvəl 858 -ci ildə Assuriya kralı III Şalmaneserə qarşı qanlı bir döyüşdə məğlub olmuş və hər il Assuriyaya sədaqət andı içmişdi. gümüş, sidr şüaları və qatrandan xərac alaraq qızını zəngin bir cehizlə Şalmanesərə verir. Kulamuwa taxta çıxmamışdan əvvəl, Samal hökmdarları, Fəratın qərbindəki digər kiçik krallıqların hökmdarları kimi, genişlənən Neo-Assuriya İmperatorluğunun vassalına çevrilmişdilər.

Zincirlidə qazılan binaların heç biri eramızdan əvvəl VIII əsrin əvvəllərinə və ya ortalarına aid deyil, ancaq o zaman Kral I Panamuvanın (təxminən e.ə. 790-750) xatirə yazısı olan Hadad tanrısının böyük heykəli qoyulmuşdur. şimal -şərqdən 7 kilometr yaxınlıqdakı Gercin təpə sahəsi. Panamuwa I -nin Hadad yazısı, yerli Sam'alian ləhcəsi ilə yazılmışdır və kral evində şiddətə qarşı xəbərdarlıq edir. Lakin bu xəbərdarlığa məhəl qoyulmadı və Panamuvanın hökmranlığının ardınca naməlum qəsbkarın yeni kral Barr və qohumlarının çoxunu öldürdüyü Barar oğlu Panamuvanın (II) sürgünə qaçmasına səbəb olan daxili çəkişmə dövrü gəldi. Sürgün edilən şahzadə, o zaman Neo-Assuriya İmperatorluğunu genişləndirmək prosesində olan və bütün Levantı fəth etməyə meylli olan Assuriya kralı III Tiglath-pileserdən kömək istədi. Tiglath-pileser III, 743-740-cı illərdə Assuriyanın rəqibi Urartu tərəfindən dəstəklənən bir qərb koalisiyasını yıxarkən Panamuwa II-ni Samal taxtına taxdı. Panamuwa II indi Tiglath-pileser III-ün sevimlisinə çevrildi, kampaniyalarında və deportasiyalarında ona sədaqətlə kömək etdi və illik xərac verdi. Sadiq qonşulardan alınan torpaq hədiyyələri ilə mükafatlandırıldı. Oğlu və varisi Barrakib tərəfindən ucaldılmış II Panamuwa heykəlinin üzərinə Sam'alian dilində yazılmış xatirə yazısı, II Panamuvanın Dəməşqdə (733/732-ci illər) Asurlarla birlikdə vuruşaraq öldürüldüyünü və Tiglath tərəfindən əzadar edildiyini və ehtiramlandığını izah edir. pileser III və bütün vassalları.

II Panamuwa oğlu Barrakib, III Tiglath-pileser tərəfindən Samal taxtında təsdiq edildi və yazıları Assuriyaya sədaqət bəyannamələrində təsirli idi. O, özünü "dünyanın dörddə birinin ağası Tiglath-pileserin xidmətçisi" adlandırdı və "ağam Assuriya kralı sükanı arxasında qaçdığını" bildirdi. Şübhəsiz sədaqət, həm Barrakibə, həm də atasına qazanc gətirmiş kimi görünür, çünki onlar geniş yeni tikinti layihələrinə sponsorluq edirdilər. Zincirli yuxarı kurqanındakı şimal-qərb saray sahəsi, hərbçilərin qoşa şəklində oyulmuş ortostatlarla bəzədilmiş və hər biri ikiqat formada oyulmuş iki nəhəng daş sütunlu baza ilə bəzədilmiş III Hilani inşası ilə çox genişləndirilmiş və işlənmişdir. sfenks və başqa bir kiçik tikinti ilə hilani saray ("Nordöstlicher Hallenbau" və ya Hilani IV), musiqiçilərin və xidmətçilərin gedişini göstərən ortostatlarla bəzədilmiş və eyni zamanda taxta çıxmış padşah Barrakibin qarşısında dayanan bir katib. Barrakib adı ilə yazılmış və J binasında tapılan oyma fil sümüyü, zərgərlik və gümüş külçələr bu dövrdə kralın sərvətini təsdiq edir.

Aşağı Şəhər

Xarici istehkam divarlarını və qapılarını izləməkdən başqa, Alman ekspedisiyası sahənin çox hissəsini təşkil edən aşağı şəhərə toxunmadı. Bunun əksinə olaraq, şəhərin iqtisadi quruluşu və ictimai həyatı haqqında məlumat əldə etmək üçün aşağı şəhərin araşdırılması hazırkı qazıntıların əsas prioriteti olmuşdur. 2007-ci ildə, aşağı şəhərin bütün əlçatan hissələrini (təxminən 20 hektar) əhatə edən bir geomaqnit araşdırması, Neo-Assuriya əyalətinin eramızdan əvvəl yeddinci əsr quruluşlarının planını diqqətəlayiq detallarda ortaya qoydu (Casana və Herrmann 2010). Aşağı şəhər bu dövrdə sıx olaraq işğal edildi (aşağı şəhərin şərq hissəsindəki geomaqnit xəritəsindəki boş sahə, təəssüf ki, müasir fəaliyyətlə qədim qalıqların çıxarılması ilə əlaqədardır). Aşağı şəhərin içindəki küçələr qaranlıq binalar arasında daha yüngül zolaqlar kimi aydın görünür. Radial yollar xarici qapılardan qalaya doğru uzanırdı, iki konsentrik halqa yolu isə xarici divarların əyrisini izləyərək şəhərin hər tərəfinə asan giriş imkanı verirdi. Qalaya daha yaxın olan bu radial və konsentrik yol sistemi ya daha az əlaqəli bir şəbəkə ilə əvəz edilmiş, ya da sonrakı fəaliyyətlə örtülmüşdür.

Geomaqnit araşdırması, e.ə. səkkizinci əsrin sonu və/və ya yeddinci əsrin şəhər divarlarından kənarda yerləşən iki tək dövrlü binanı da aşkar etdi. Bu binaların hər ikisi o vaxtdan qazılmışdır. Şimal -şərq qapısından 150 metr şimalda 0 -cu sahədə asfaltlanmış həyətləri olan böyük bir bina üzə çıxdı. Ticarət məntəqəsi və ya gömrük evi ola bilər. Kiçik, kvadrat geniş bir məbəd, Cənub Qapısından 60 metr cənubda, 7 -ci sahəyə çıxarıldı. Adı açıqlanmayan hökmdarı təsvir edən böyük bir heykəltəraş ortostat 2008 -ci ildə bu məbədin qərbində tapılmışdır.

Memarlıq planı, Şimali Aşağı Şəhərin geomaqnit xəritəsində daha aydın görünür, burada iki böyük qazıntı sahəsi açdıq: 5 -ci və 6 -cı sahələr. Geomaqnit tədqiqatı, ərazinin bu hissəsində bir neçə böyük elit iqamətgahının bir çoxluğunu ortaya çıxardı. bir cüt mərkəzi həyət ətrafında otaqlar düzülmüşdü. Bu ikiqat həyət quruluşu, Yeni Asur İmperatorluğunun başqa bir yerində yerləşən Yeni Asuriya paytaxt şəhərlərində və əyalət mərkəzlərində sarayların və elit iqamətgahların tipik planıdır. 5 və 6 -cı ərazilərdəki iki böyük həyət kompleksinin bir hissəsini qazdıq və göstərdik ki, Assuriya ələ keçirildikdən sonra, Samalın son padşahlarının hakimiyyəti dövründə və sonra bir əyalət qubernatoru tərəfindən birbaşa imperiya hakimiyyəti dövründə ən yüksək zadəganlar və məmurlar yaşadılar. aşağı şəhərin şimal hissəsi yuxarıdakı qalada sarayların gözü altındadır.

Bu elit iqamətgahların ətrafı daha nizamsız planlı daha kiçik binaların kompleksləri idi. Elit zonanın kənarındakı bu komplekslərdən birinə aid olan doqquz kiçik bina 5 -ci sahədə qazılmışdır. Dairəvi çörək sobaları, bişmiş kərpic ocaqları, bazalt daşları, cilalanmış mili fırıldaqlar və dəmir alətlər bu binaların tipik inventarıdır. . Sahə 5 -də tapılan heyvan sümükləri və dulusçuluqlar da Samal sakinlərinin pəhrizi və aqropastoral iqtisadiyyatı ilə bağlı məlumatlar verir. 5 -ci sahədəki kiçik binalardan birində, Katumuwa adlı bir kral məmurunun yazılı meyit stelini tapdıq. Bu stelin mətni, şəkli və arxeoloji konteksti tapıldı yerində bir məhəllə məbədinə bitişik bir meyit şapelində, Dəmir Dövrü Şimali Levantdakı meyit məzarlığı haqqında yeni yeni məlumatlar verdik.

Aşağı şəhərin cənub hissəsindəki 4, 8 və 9 -cu sahələrdə aparılan qazıntılar, Samalın şəhər quruluşu və eramızdan əvvəl IX -VII əsrlərdə sakinlərinin gündəlik həyatı haqqında da yeni məlumatlar verir.

Assuriya tərəfindən ilhaq

Only a few years after the construction of Barrākib’s palaces—no later than 713 BCE, based on an Assyrian document of that year which mentions a local provincial governor in Sam’al—the kingdom was annexed as a directly-ruled province and its native royal dynasty was deposed. The seemingly strong relationship between vassal and overlord had somehow soured or become impossible. Unfortunately, we know nothing about the circumstances of this political change other than the fact that it was apparently peaceful, because no destruction dating to this period has been found. We know the name of one Assyrian governor of Sam’al from the early decades of the provincial period: Nabû-ahhē-ēreš, who is mentioned in a cuneiform document from 681 BCE. But there seems to have been no new building activity in this period. Instead, the governors of Sam’al used the old royal palaces, as is shown by the discovery of Assyrian cuneiform tablets dated to 713 and 671 BCE in Building J (Faist 2013–2014). These palaces were destroyed in a fierce fire around 670 BC, apparently in retaliation for a rebellion in Sam’al that can perhaps be connected to a conspiracy within the Neo-Assyrian Empire against Esarhaddon (Radner 2003–2004). After this destruction, the old royal palaces were never rebuilt and instead a new palace, Palace G, was constructed in a hybrid Assyrian/Neo-Hittite style over the foundations of Hilani I in the northeastern part of the upper mound. At the same time, the large Hilani II was built in the center of the upper mound and a huge stele depicting the Assyrian king Esarhaddon and inscribed in Akkadian cuneiform with an account of the king’s campaign against Egypt in 671 BCE, was erected in the Citadel Gate. It presumably symbolized the renewed loyalty of Sam’al to Assyria. But a few decades later the Assyrian buildings were themselves destroyed and the city was evacuated and abandoned, probably around the time when the Neo-Assyrian Empire fell to the Babylonians and Medes in 612–605 BCE, or perhaps a bit earlier.

In the current excavations we have discovered a small broadroom temple of the Assyrian provincial period in Area 3 in the Southern Citadel. The lower town continued to be occupied in this period, as shown by our excavations in Areas 5 and 6 in the Northern Lower Town, and by excavations in Area 4 near the South Gate, Area 8 in the Southwestern Lower Town, and Area 9 in the Southeastern Lower Town. It was in this period, also, that a large double-courtyard structure (Complex C) was constructed in Area 6 in the Northern Lower Town. This elite residence was as large as Palace G on the citadel (presumably the residence of the provincial governor), indicating that the lower town was home to high officials or noblemen of considerable importance in the Neo-Assyrian province of Sam’al.

Persian and Hellenistic Periods

The previous excavators of Zincirli in the nineteenth-century German expedition found some walls, pottery, and other small finds dating to the late Persian or early Hellenistic periods (fourth and third centuries BCE) but did not extensively document these remains. The current excavations have revealed part of a large administrative building and a fortification wall of this period in Area 3 in the southern part of the upper mound. These probably belonged to a fortress built under the aegis of the Achaemenid Persian Empire to control the nearby pass over the Amanus Mountains, which the army of Darius III used in 333 BCE to cross over to the Mediterranean coast and attack the army of Alexander the Great from the rear in the Battle of Issos (as described by later Hellenistic historians). The large lower town of the Iron Age remained completely abandoned, however.

A new Greek city called Nikopolis was founded during the Hellenistic period at modern İslahiye, 10 kilometers south of Zincirli. Early in the Hellenistic period, sometime around 300 BCE, the upper mound of Zincirli was abandoned once again, after which the site remained unoccupied for more than two millennia until a small village was built there in the nineteenth century CE.

Modern Village

When the German expedition began in 1888, there were already some houses ranged around the foot of the upper mound of Zincirli on its western and southern sides. Other houses were scattered across the northwestern part of the site where the Iron Age lower town had once been, and there were dozens of Ottoman-period burials in a cemetery along the eastern edge of the lower town.

In the years following the German excavations, which ended in 1902, the modern village of Zincirli grew to cover the northwestern quadrant of the Iron Age lower town and the western half of the royal citadel on the upper mound. A number of houses were built directly on top of excavated Iron Age palaces and other royal buildings, which had been left exposed in the wake of the extensive German excavations. The houses of the modern village were in many cases constructed using stones taken from those ancient buildings. Since 2006, many of the current inhabitants of Zincirli village have worked with the archaeologists in the new excavations and have provided valuable information concerning the history of the village, and oral lore about the German excavations in which their ancestors participated.


Esarhaddon’s Reconquest of Egypt

Several years after Sennacherib returned from his ill-fated campaign against Judah and Egypt, he was slain by two of his sons while worshipping in the temple of Nergal (Mars). (1) Esarhaddon, his heir, pursued his brothers, but they escaped over the mountains to the north. (2) Then he tried to re-establish the shattered authority of Assyria in Syria and on the Phoenician shore.

“I besieged, I captured, I plundered, I destroyed, I devastated, I burned with fire,” wrote Esarhaddon. (3) I hung the heads of the kings upon the shoulders of their nobles and with singing and music I paraded.” (4) He threatened Tyre whose king “had put his trust in his friend Tirhakah (Tarku), king of Ethiopia.” He “threw up earthworks against the city,” captured it, and made a vassal of its king Ba’lu. (5) He also marched into the desert “where serpents and scorpions cover the plain like ants.” (6) And having thus ensured the safety of his rear and flank along the roads to Egypt, he moved his army against that country.

In the sixth year the troops of Assyria went to Egypt they fled before a storm.” This laconic item in the short “Esarhaddon Chronicle” (7) was written more than one hundred years after his death if it does not refer to the debacle of Sennacherib, one may conjecture that at certain ominous signs in the sky the persistent recollection of the disaster which only a few years earlier had overtaken Sennacherib’s army, threw the army of his son into a panic.

Thereafter, “in the tenth year, the troops of Assyria went to Egypt.” (8) Esarhaddon marched along the military road running across Syria and along the coast of Palestine. He conquered Sidon and “tore up and cast into the sea its walls and its foundations.” This ancient Phoenician city was situated on a promontory jutting into the sea. Its king Abdimilkute tried to escape on a boat, but was “pulled out of the sea, like a fish.” (9) The Assyrian king cut off the head of this Sidonian king and sent off to Assyria a rich booty, to wit: “gold, silver, precious stones, elephant hides, ivory, maple and boxwood, garments of brightly colored wool and linen.” (10) He took away the king’s wife, his children, and his courtiers: His people from far and near, which were countless . . . I deported to Assyria.” (11)

Following the fall of Sidon, he “called up the kings of the country of Hatti"—namely Ba’lu, king of Tyre, Manasseh (Me-na-si-i), king of Judah (Ia-u-di), also kings of Edom, Moab, Gaza, Ashkelon, Ekron, Byblos, Arvad, Beth-Ammon and Ashdod, all named by their names and spoken of also as “twelve kings of the seacoast.” (12) Esarhaddon summoned also ten kings from Cyprus (Iadnana)—their names are given, too—altogether “twenty-two kings of Hatti, the seashore, and the islands.” he made them “transport under terrible difficulties, to Nineveh as building material for my palace” logs and beams of cedar of Lebanon “which had grown for a long time into tall and strong timber” the vassal kings had also to deliver to Nineveh slabs of stones from the quarries of the entire region. (13)

The king of Tyre “bowed down and implored me as his lord.” He “kissed my feet” and was ordered to pay heavy tribute, and to send “his daughters with dowries.” (14) “As for Hazail, king of Arabia, the splendor of my majesty overwhelmed him and with gold, silver, precious stones he came into my presence” and also “kissed my feet.” (15) Into Arabia Esarhaddon sent “bowmen mounted on horseback” and brought the villages of the desert under his yoke.

The road to Egypt and the flanks having been made secure, Esarhaddon wrote: “I trod upon Arzani [to] the Brook of Egypt.” (16) We had already occasion to explain the geographical term Arzani as the Hebrew Arzenu, “our land” by which the Scriptures (Joshua 9:11, Judges 16:24, Psalms 85:10, Micah 5:4) repeatedly refer to Israel and Judah by the same term (’rezenu) this land was known to the rulers of the Eighteenth Dynasty, Thutmose and others. (17) “Brook of Egypt,” or in the Assyrian text Nahal Musur, is Nahal Mizraim of Hebrew texts it is Wadi el-Arish, the historical frontier of Egypt and Palestine. The “town of the Brook of Egypt” in Esarhaddon’s inscription is el-Arish, the ancient Avaris. (18)

It was in his tenth year, or -671, that Esarhaddon entered Egypt: he marched unopposed only as far as a place he calls Ishupri: there he met his adversary, Tirhaka, king of Ethiopia (Nubia) and Egypt. The progress from here on was slow it took fifteen days to advance from Ishupri to Memphis, close to the apex of the Delta a few miles south from present-day Cairo.

“From the town of Ishupri as far as Memphis, his royal residence, a distance of fifteen days’ march, I fought daily, without interruption, very bloody battles against Tirhakah, king of Egypt and Ethiopia, the one accursed by all the great gods. Five times I hit him with the point of my arrows, inflicting wounds from which he should not recover, and then I laid siege to Memphis, his royal residence, and conquered it in half a day by means of mines, breaches, and assault ladders I destroyed it, tore down its walls, and burned it down.” (19)

Before we go on to recount the events that followed, we should examine more closely the question which was the “town of Ishupri” that Esarhaddon mentions as the starting point in his confrontation with Tirhaka. Its name was not known from the list of cities compiled from hieroglyphic texts of the imperial age of Egypt, and it intrigued the Orientalists. When their efforts to find its derivation were crowned with success, the solution raised a rather grave question.

Ishupri was understood as an Assyrian transcription of the throne name of pharaoh Sethos (Wesher-khepru-re) and meaning “Sethosville” or the like. The leading German Orientalist Albrecht Alt came to this conclusion, (20) and the solution was accepted by other Orientalists. The question raised by this solution was in the enormous time span between Sethos and Esarhaddon on the conventional time-table. Sethos (in the conventional history Seti II) is placed in the second part of the thirteenth century, and Esarhaddon ruled Assyria from -681 to -668, invading Egypt in -671 in between there lie some five hundred and seventy years. The survival of the name Sethosville (Ishupri) was estimated by Alt as “remarkable,” and even more remarkable (um so bemerkenswerter) is the fact that for these almost six hundred years this locality remained unmentioned in the hieroglyphic texts and appeared for the first time in the annals of Esarhaddon. In his inscriptions he refers to Ishupri not less than three times. How did an Assyrian king of the seventh century come to call a fortress or a locality east of the Delta, possibly at Kantara of today, (21) by the name of an obscure pharaoh of an age long past? Or why did this city name, familiar to Esarhaddon, escape mention in all texts, Egyptian or others, prior to -671? Should it not have been preserved on some document belonging to the king who built it or the following generations, if the city was called after him?

In the present reconstruction Sethos is recognized as the grandfather of Seti the Great we found him in the history of Herodotus as the adversary of Sennacherib, father of Esarhaddon. He was considered a savior of Egypt and it was therefore only natural to find that a city or fortress guarding the Asiatic frontier was named after him: Esarhaddon on his campaign to recover Egypt, only a few years after the events of -687, called it by the name it then carried “House of Sethos,” or “Sethosville.” Sethos, the adversary of Esarhaddon’s father, could even have been still alive.

Upon seizing Memphis Esarhaddon captured Tirhaka’s queen, his children, the women of his palace, “as well as horses and cattle beyond counting,” and all this he sent as booty to Assyria.

“All Ethiopians I deported from Egypt, leaving not even one to do homage to me. Everywhere in Egypt I appointed new kings, governors, officers.” The word “new” means that the kings and governors had already once been appointed by his father Sennacherib—but Haremhab was not among those who were now re-appointed. The Assyrian king obliged Egypt with sacrificial dues “for Ashur and other great gods my lords, for all times.” He also imposed tribute to the Assyrian crown to be paid “annually without ceasing.” Besides the prisoners of war, Esarhaddon sent to Nineveh also civilians, namely physicians, divination experts, goldsmiths, cabinetmakers, cartwrights, and shipwrights.

Esarhaddon continued along the Nile towards the Sudan (Ethiopia). “From Egypt I departed, to Melukha (Ethiopia) I marched straightway.” (22) He described briefly the march of thirty days from Egypt to Melukha—on none of the existing steles, however, have the details of this part of his campaign remained preserved. Tirhaka retreated before the Assyrian king who already covered an immense distance from Nineveh to the cataracts on the Nile.

Summing up the campaign of his tenth year, Esarhaddon wrote: “I conquered Egypt, Upper Egypt, and Ethiopia (Musur, Patursi, and Kusi). Tirhakah, its king, five times I fought with him with my javelin, and I brought all of his land under my sway, I ruled it.” (23) Esarhaddon called himself “king of Sumur and Akkad, king of the kings of Egypt, Upper Egypt, and Ethiopia, the son of Sennacherib, King of Assyria.”

Egypt reconquered, Esarhaddon returned home. He erected at Sendjirli, in eastern Anatolia, a memorial stele to glorify his lord Ashur by recounting his own mighty deeds when he marched against the enemy “upon the trustworthy oracles” of his lord Ashur.

Not many years passed and Tirhaka again emerged from Nubia and once more took possession of Egypt. Esarhaddon put his army on a hurried march.

II Kings 19:36-37 Luckenbill, Records of Assyria II. 502, 795 & 796. In the Biblical account the temple is identified as that of Nisroeh, apparently the same as Nergal, or Mars.

Esarhaddon’s text runs as follows: “. . . They heard the march of my expedition and deserted the troops who were helping them, and fled to an unknown land.” R. C. Thomson, The Prisms of Esarhaddon and Ashurbanipal Found at Nineveh, 1927-8 (London, 1931), p. 12. Though younger than his two brothers-parricides, Esarhaddon had been chosen for the kingship by an oracle, and was made crown prince already in Sennacherib’s lifetime.

Referring to his Cilician campaign. See Luckenbill, Records of Assyria II. 516 Thompson, The Prisms of Esarhaddon and Ashurbanipal, p. 18.

Referring to the execution of Abdi-milkuti of Sidon and Sanduarri of Kundi. See Luckenbill, Records of Assyria, II. 528.

Luckenbill, Records of Assyria, II. 556.

“The Esarhaddon Chronicle” in Sidney Smith, Babylonian Historical Texts Relating to the Capture and Downfall of Babylon, (London, 1924), p. 14.

Luckenbill, Records of Assyria, II, 527.

Luckenbill, Records of Assyria II. 527.

It is worth noting tha Esarhaddon refers to these rulers and to their lands as kings and lands of Hatti, which is nearly synonymous with the designation “the other side of the Euphrates.” Hatti is obviously a broad geographical term. Luckenbill, Records of Assyria II. 690.

Luckenbill, Records of Assyria II. 551.

Görmək Ages in Chaos, Cild I, section “God’s Land and Rezenu.”

Görmək Ages in Chaos, Cild I, section “The Location of Avaris.”

The Sendjirli Stele, translated by Luckenbill, Records of Assyria, II. 580.

“Ishupri,” Orientalistische Literarzeitung (1925), Nr. 9/10.

The campaigns of Esarhaddon in Egypt and Ethiopia are recorded on his steles, particularly on that found in Sendjirli his stele at Nahr el-Kalb, close to Beirut, also describes the campaign against Egypt and the capture of Memphis. Luckenbill,Ancient Records of Assyria, II, Secs. 557ff.


Arxeologiya

The site was excavated in 1888, 1890, 1890–91, 1894 and 1902 by a German Oriental Society expedition led by Felix von Luschan and Robert Koldewey. [2] [3] [4] [5] [6]

They found a heavily fortified teardrop-shaped citadel, which was surrounded by the as yet unexcavated town and a further enormous double fortification wall with three gates and 100 bastions. Among the notable objects found at the site are five giant statues of lions carved from stone, which apparently had guarded the gates of the city, but may have been ritually buried together within the citadel. The German excavations on the citadel recovered large numbers of relief-carved orthostats, along with inscriptions in Aramaic, Phoenician, and Akkadian. These are on exhibit in the Pergamon Museum, Berlin, and Istanbul. Also found was the notable Victory stele of Esarhaddon celebrating his victory over Taharqa. Unfortunately, the field diaries of the excavation were lost during World War II.

In August 2006, the Oriental Institute of the University of Chicago began a new long-term excavation project at the site of Zincirli under the directorship of David Schloen. Four seasons of excavation have been conducted through 2009. [7]


Təsvir

The stele shows Esarhaddon standing on the left in an honorific pose. He is holding a mace club in his left hand, arm at his side. His right hand is addressing the gods. Cuneiform script covers the entire medium bas relief scene.

The attendant before him may be Baal I, mentioned in Esarhaddon's Treaty with Ba'al of Tyre. Between the two kneeling is prince Ushankhuru with a rope tied around his neck.


Məzmun

The ancient city Edit

The original inhabitants were natives of the island, known to scholars as the "Eteocypriotes". The original city lay on the northern side of the Gialias River in modern "Ayios Sozomenos". During the 13th century BC the people of Ed-di-al began manufacturing operations on the south side of the river in what is now modern Dhali. From there the city grew to the major urban and copper-trading centre founded by the Neo-Assyrians at the end of the 8th century BC.

The city was the centre of the worship of the Great Goddess of Cyprus, the "Wanassa" or Queen of Heaven, known as Aphrodite and her consort the "Master of Animals". This worship appears to have begun in the 11th century BC and continued down through the Roman Period.

The ancient city was located in the fertile Gialias valley and flourished there as an economic centre due to its location close to the mines in the eastern foothills of the Troodos Mountains and its proximity to the cities and ports on the south and east coast. Idalion prospered and became so wealthy that it was among the 11 cities of Cyprus listed on the Sargon Stele (707 BC) and first among the ten Cypriot kingdoms listed on the prism (many-sided tablet) of the Assyrian king Esarhaddon (680–669 BC). [1]

The city included two acropolises while houses were in the lower city. The fortified palace was built in 750-600 BC on Ampileri Hill, the west acropolis of the city, and rebuilt in 600-475 BC against attacks by Kition. The Temple of Athena was also located there. The east acropolis on Moutti tou Arvili Hill functioned as a sacred centre and included the Temples of Apollo, Aphrodite and of other gods. The lower city was also fortified, at least during the 5th c. Eramızdan əvvəl.

The first evidence of non-Cypriot presence (Greek, Phoenician, and others) appears in the Archaic Period (c. 550 BC) in Phoenician inscriptions found in the Adonis Temenos on the East Acropolis.

Production by the mint dating from 535 BC shows the city's authority and prosperity. The fortified palace was also a sign of this prosperity as it is one of the few, and the largest known, in Cyprus. The first Kings of Idalion were Greek as shown from coin inscriptions and the important Idalion Tablet. The tablet also shows that the last king, Stakyspros, was democratic in governing by decisions taken with a council of citizens and the resulting documented laws discovered in the temple of Athena. It also shows that there was a social welfare system during the sieges of the city by the Persians and Kitions of 478-470 BC. The king was the biggest landowner and borders of plots were registered.

The city was conquered by Kition, a Phoenician city at that time, in about 450 BC. [2] The palace became their administrative centre the archive of tax payments was discovered here. Under Kition the city became the centre of a cult of Aphrodite and of the Helleno-Phoenician deity Resheph-Apollo.

From 300 BC the palace and west acropolis were abandoned and the city became centered on the east acropolis, around the special sanctuaries for Aphrodite and Adonis which continued their importance.

The city existed in Hellenistic and Roman times but its extent is not yet known.

"Rosemary scented Idalium" appears in the poetry of Propertius and others as the place where Venus (or Aphrodite, the original pre-Greek Queen of Heaven) met Adonis (the original pre-Greek consort of the Queen of Heaven, or 'Lord').


5 Roman Boxing Gloves

Thanks to sporty statues and paintings, researchers know that Romans used boxing gloves. They looked a little different from their modern counterpart&mdashmore knuckle band than glove. Despite the countless Roman sites that have been excavated, not a single glove had ever turned up.

In 2017, a cache of artifacts was unearthed near the ancient fortification known as Hadrian&rsquos Wall in Northumberland. Among the weapons, clothing, and writing equipment was a pair of 2,000-year-old sparring gloves.

Skillfully made of leather, they fit the knuckles snugly but were not the same size. The larger one contained natural fiber, much like stuffing. Inside the smaller glove, however, was a hard coil of leather.

Even though this ensured a more painful jab, the gloves were tame considering what historians knew about ancient boxing matches. Gloves used for real fights usually contained metal. In all probability, the rare find was a training set. [6]


Sam'al Stele of King Esarhaddon - History

Lebanon: Project at Nahr El Kalb

High resolution photogrammetry - Lebanon, 2016

Lebanon's history is long and rich as a result of its location at the centre of the ancient world. It was a crossroads and meeting place for many civilizations. The country contains sites and objects of great importance that reveal this history &ndash one of the most articulate sites is Nahr El Kalb, inscribed in UNESCO's 'Memory of the World' list in 2003.

The Factum Foundation for Digital Technology in Conservation has been working with the Lebanese Ministry of Culture, APSAD, local specialists and academics in an effort to record the deteriorating stele at Nahr El-Kalb. The Stele have suffered since the building of a major highway on the foundations of a Roman road that used to run along the promontory where they are situated. The project is the first phase of what we hope will be an important and long-term association with the country.

"It is a site suited, like few others, to contemplate the past and the interlinking of the fates of human beings"
Hugo Winckler, Das Vorgebirge am Nahr el-Kelb (The Promontory of Nahr el-Kalb) (1909)

Photogrammetry can provide a way for academics to study the surface of reliefs and inscriptions remotely and in great detail. 3D scanning has a central role to play in the study of historic artifacts but it is only in recent years that the cameras and the software have been available to produce recordings with enough 3D information to be used for epigraphy and forensic study. Photogrammetry is a low cost, highly portable and un-intrusive method to record 3D data in the field. It can also function as a way to document relatively inaccessible places that are at risk of destruction. This documentation project is an example of how new technologies can be used to record 'At Risk' Cultural heritage and provide a tool for study, monitoring and preserving vulnerable sites.

Photograph by Weissbach, taken from 'A History of Egypt: From the Earliest Times to the Persian Conquest' C. Scribner's sons, 1912

'It has been argued that carving a rock relief is like founding a city in a frontier landscape: it symbolizes the conquest of the natural surroundings, the colonization of a territory and the act of civilizing previously wild regions. One of the best examples of the symbolic versatility of landscapes is the monumental ensemble of Nahr al-Kalb in the Lebanon, recently studied in its entirety by an interdisciplinary research team&rsquo (Maïla-Afeiche, 2009)*'

The site of Nahr el-Kalb is located 12 km northeast of Beirut close to the Mediterranean coast. The historic and archaeological site lies along the Ras el-Kalb promontory, as well as in the Nahr el-Kalb valley. The rich human history of the site is partly due to its geography, and partly to the developments of Lebanese history since Prehistoric times. A total of 22 stele and inscriptions are carved both in the Ras el-Kalb and in the valley slopes. The oldest inscriptions date to the XIII century BCE and were commissioned by the Egyptian Pharaoh Ramses II, the most recent stele dates to 2000 AD. Between these two moments and for more than three millennia, a series of monuments on the promontory and on the valley slopes bear witness to the presence of several political powers with military and economic interests in the area: Assyrians, Babylonians, Greeks and Romans, Mamluk and Ottoman Sultans, Napoleon III, British and French colonial powers in the XX century. There are also two inscriptions carved after the Independence of Lebanon. The Mesopotamian cuneiform inscriptions from Nahr el-Kalb date to the time of the large territorial empires of I millennium BCE (Iron Age period), and they fall into two groups: Neo-Assyrian and Neo-Babylonian.

The Neo-Assyrian inscriptions (Nos 6, 7, 8, 13, 15 and 17). Inscriptions 6 and 7 are located near the river on the southern slope of the valley, inscription 8 was carved nearby, but it has disappeared. Inscriptions 13, 15 and 17 are situated on a higher level of the Ras el-Kalb, not far from the ancient Roman Road, associated to Egyptian inscriptions Nos 14 and 16. The inscriptions and their reliefs are very eroded and, with the exception of No. 17, no attempt at a transliteration has been made. Taking into account Assyrian military involvement in Lebanon and the Levant, these inscriptions can be tentatively dated between the beginning of the IX century BCE and the end of the Assyrian Empire in the second half of the VII century BCE. Inscription No. 17 bears the name of Esarhaddon and mentions the Egyptian campaign, so a terminus post quem of 671 BCE can be established for the monument.

The Neo-Babylonian inscription (No. 1) belongs to the reign of king Nebuchadnezzar II (605-562 BCE). The monument is located on the lower part of the slope of the northern promontory, very close to the river. There are four fragments of the inscription in situ, and a fifth one in the Archaeological Museum of Istanbul. Some of the fragments are written in Old Babylonian script and others in Neo-Babylonian writing, so one would assume that there was originally a double inscription, with the same text written in both contemporary and archaising script, as is usual in other Neo-Babylonian royal inscriptions. The monument has no relief preserved, but as a good part of the original inscription is missing, one cannot rule out the presence of a carving with the figure of the king, similar to the ones found in other sites in Lebanon (Brisa or Shir as-Sanam). The precise moment at which the monument was produced is uncertain and no external or internal elements in the inscription provide any information on its chronology. Different dates for the composition have been proposed, but as the chronicles of the Babylonian Chronicle Series refer to Nebuchadnezzar campaigning in the Levant nearly every year, any moment in his 43-year reign is a possible date. A detailed analysis of the contents of the Nebuchadnezzar inscription at Brisa has revealed a possible late date for its composition, perhaps in the last decade of the king&rsquos reign, between 572 and 562 BCE. And one would assume that the text in Nahr el-Kalb was carved more or less at the same time.
The site of Nahr el-Kalb is of the utmost importance to understanding the events of the Eastern Mediterranean and the Near East in the last four millennia. Nahr el-Kalb is not only an open-air book of Middle Eastern history, but also a place of social and cultural memory. No effort should be spared to assure the preservation of the site.

* Bibliography: Maïla-Afeiche, a.-M. (ed.), Le Site de Nahr el-Kalb. Beirut. 2009.

1.Stele of Pharaoh Ramses II (1276 BC)
2.Stele of Pharaoh Ramses II (1270 BC)
3.Stele of King Esarhaddon (681-699 BC)
4.Stele of King Nebuchadnezzar II (605-562 B.C)
5.Assyrian Stele x4
6.Stele of Sultan Barquq (784-801 H/1382-1399)
7.Stele of Emperor Caracalla (211-217 AD)
8.Stele of General Gouraud (July 25, 1920)
9.Stele of Emperor Napoleon III (1860-1861)
10.Memorial for the French War Dead (1919-1927)
11.Capture of Damascus, Homs and Aleppo (October, 1918)
12.Occupation of Beirut and Tripoli (October, 1918)
13.Stele of Governor Proculus (382-383 AD)
14.Unidentified Stele.
15.Stelae of the Ottoman Bridge (1319 H/ 1901)
16.Capture of Damour and Damascus (June-July, 1941)
17.Railway Stele (December 20, 1942)
18.Stele of the Evacuation of the Mandatory Forces (December 31, 1946)
19.Stele of the Liberation of South Lebanon (May 24, 2000)

The Objectives of the collaboration between Factum Foundation, APSAD and the Ministry of Culture are:

I. To record the six neo-Assyrian, a neo-Babylonian and three Egyptian stele in 3D and colour, the remaining 16 Stele will be systematically photographed at high-resolution.

II. To process, digitally retouch and archive the data in a range of standard file formats and as raw and processed data. This archive will be handed over to the Ministry of Culture for Lebanon who will own all copyright on current and future applications. APSAD and Factum Foundation will use this data for academic study and to monitor the condition of the Stele.

III. To write a full report of the project and to make this information freely available.

IV. To use the data to help in the transcription of the damaged cuneiform on the Neo Assyrian Stele. This work will be done by Rocío Da Riva.

3D Rendering of the Stelae to Esarhaddon 688 - 699 BC, Recorded by Alex Peck on 15th May, 2015

On May 15th a photogrammetric recording was made of the Stele to Esarhaddon and the Stele to Nebuchadnezzar II. A series of 300 images were taken using a Canon EOS5D Mark III with a 50mm lens. The recording took 3 hours and the data was uploaded to the Factum server and backed up on an external hard drive. The data was processed by Alex Peck in Madrid &ndash the processing took 8 days using Agisoft software.

Work on the archive is ongoing and will be improved as software modifications and innovations are made. This work has already demonstrated how low-cost, highly portable equipment in the right hands can capture large amounts of data in short periods of time. The resolution of the 3D data is about 150 microns - this level of information provides compelling and important documentation, essential for an in-depth and comprehensive study of important historical artifacts and in order to monitor the speed of their decay.

This digital information can be transferred using standard file sharing platforms like &lsquoWe Transfer&rsquo or &lsquoDrop Box&rsquo. Correct naming and archiving of the data is critical if large amounts of data are being stored for any time before the photographs are processed into 3D files. The time consuming part is the processing of the data to align and extract 3D information from many high-resolution photographs - a task that requires powerful computers and a skilled technician.

This initiative has demonstrated that &lsquoat risk&rsquo sites can be systematically recorded. This work was recently mentioned on Sky News as a way to rapidly capture 3D information. It has been designed as a pilot project that could be widely applied. A workshop to demonstrate this is being held in conjunction with the Arab Regional Centre for World Heritage in Bahrain. The aim is to record as many sites and objects from Mauritania to Iraq as possible over the next few years.

The recording of the remaining stele at Nahr El Kalb will take place by the end of the 2015

By applying a variety of post processing techniques and filters to the 3D data it is possible to extract the cuneiform text from the heavily eroded surface of the Stele. The use of multi-directional lighting and computer vision technologies can significantly aid in the transcription on the worn cuneiform text on the Stelae of Esarhaddon will lead to new historical insights and in-depth knowledge about the site and the Neo Assyrian presence in the region. This work is dependent on academic scholarship and will be coordinated by Professor Rocío Da Riva, a cuneiform specialist at the Department of Ancient History and Archaeology, University of Barcelona.

Left, an epigraphic study of the Stelae of Esarhaddon by Franz Weissbach in 1922. Right the Stelae as it looked on 15th May 2015

Raking light renderings of a small section of the Stelae of Esarhaddon revealing the Cuneiform captured at a resolution of about 150 microns in 3D and colour using photogrammetry. There are various tools we can use to enhance the visualisations that are required by Academics and conservators.


Abdi-Milkutti

Abdi-Milkutti (=Abdi-milki) was a Sidonian king (reigned ca. 680-677 BC) who rose up against Assyrian rule. He had formed an alliance with Sanduarri, king of Kundi and Sizu, a prince of the Lebanon, probably during the time of the civil war waged between Esarhaddon and two of his brothers who disputed his succession after they had murdered his father. The two kings had sworn to each other by the names of the great gods and revolted. As soon as this struggle was over, in response to the rebellion, Esarhaddon laid siege to Sidon, which after three years of siege, in 677 BC, was finally captured, destroyed and rebuilt as Kar-Ashur-aha-iddina, the Harbour of Esarhaddon. The Sidonian king was decapitated. Sanduarri was also captured and decapitated and the heads of the two kings were hung around the necks of their nobles who were paraded through the streets of Nineveh. Ώ] Part of the treasure taken from Sidon went to the loyal king of the rival city Tyre.

In his annals the Assyrian king states that he conquered Sidon and “tore up and cast into the sea its walls and its foundations.” This city was situated on a promontory jutting into the sea. The Sidonian king Abdi-Milkutti tried to escape by boat, but was “pulled out of the sea like a fish“ by the Assyrian king who cut off his head. Esarhaddon sent off to Assyria a rich treasure, including: “gold, silver, precious stones, elephant hides, ivory, maple and boxwood, garments of brightly colored wool and linen.” He also took away the king’s wife, his children, and his courtiers: “His people from far and near, which were countless.”

On the month of Tašrîtu the head of the king of Sidon was cut off and conveyed to Assyria.

The defeated and executed king of Sidon was depicted on the Sam'al Victory stele of Esarhaddon from Zenjirli. The stele shows Abdi-Milkutti, dressed in his native costume and held with a coiled leash. Although he is shown standing with his hands raised, he reaches only to about Esarhaddon's knee. Next to him is shown a kneeling Egyptian prince. ΐ ]


Videoya baxın: ليو تولستوي - اسرحدون (Yanvar 2022).